Fra mannsbastion til kvinnefront – rekruttering for fremtiden

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Likestillingsutvalget vil se nærmere på hvilke faktorer som påvirker legenes valg av spesialitet. Samtidig utfordrer vi fagmiljøene til å tenke strategisk om hva som må til for å fremme rekruttering og en jevnere kjønnsfordeling i spesialitetene.

  Hanne Undlien leder likestillingsutvalget. Foto Lisbet T. Kongsvik
  Hanne Undlien leder likestillingsutvalget. Foto Lisbet T. Kongsvik

  Det sier Hanne Undlien, leder av likestillingsutvalget. – Andelen kvinnelige leger stiger jevnt og trutt, men vi ser at kvinnene velger andre spesialiteter enn menn. Kvinnene foretrekker spesialiteter med lav vaktbelastning, som laboratoriefag og psykiatri, eller spesialiteter der det allerede er mange kvinner fra før, som kvinnesykdommer, fødselshjelp og pediatri, sier hun.

  En viss skjevfordeling av kvinnelige og mannlige spesialister er naturlig og uunngåelig, men dagens skjevfordeling må betegnes som markant – og det er betimelig å spørre om hvilke konsekvenser det kan få. Det er innlysende at befolkningen ikke bare trenger kvinnelige psykiatere eller gynekologer, men også kvinnelige kirurger, kardiologer og fastleger, sier en engasjert likestillingsleder.

  Fredag 6.11. 2009 arrangerer Legeforeningens likestillingsutvalg en dagskonferanse om kjønnsfordelingen i og rekrutteringen til de medisinske spesialitetene.

  Representanter for de fagmedisinske foreningene og yrkesforeningene vil delta på konferansen. Målet er å finne frem til konkrete tiltak for å stimulere til rekruttering og jevnere kjønnsfordeling i spesialitetene, spesielt de kirurgiske fagene hvor kvinnelige leger er sterkt underrepresentert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media