Nytt om navn

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  EULAR-pris til norsk forsker

  EULAR-pris til norsk forsker

  Espen A. Haavardsholm (f. 1975) ved Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus, er tildelt EULARs pris for yngre forskere. Den europeiske revmatologiorganisasjonen EULAR deler årlig ut denne prisen til tre unge forskere som har bidratt med forskning innen feltet.

  Haavardsholm har gitt viktige bidrag til forståelsen av bruk av MR som prognostisk verktøy i vurderingen av pasienter med kronisk artritt eller revmatoid artritt, heter det i en pressemelding fra Diakonhjemmet Sykehus. I sin doktoravhandling fra 2008 konkluderer han med at nye MR-metoder utviklet for å vurdere sykdomsaktivitet ved leddgikt er valide og sensitive for endring, samtidlig som de gir nyttig prognostisk informasjon. Dette vil på sikt kunne føre til bedre oppfølging av pasienter med leddgikt, noe som igjen er en forutsetning for gode behandlingsresultater.

  EULAR-prisen er på 45 000 kroner.

  Viktig innsats for de eldre

  Viktig innsats for de eldre

  Den nordiske folkehelseprisen for 2009 er tildelt den svenske professoren Barbro Westerholm (f. 1933) for hennes innsats for eldres helse og velbefinnende. Westerholm har ifølge begrunnelsen gjort en viktig innsats på mange områder innen folkehelsen – særlig vektlegges hennes innsats for eldre. Hun arbeider blant annet for at eldre skal respekteres som individer og ha rett til å bestemme over sitt eget liv, og hun har jobbet for at EU skal initiere nasjonale og lokale programmer for å forebygge vold og overgrep mot eldre samt hjelpe voldsofrene. Den nordiske folkehelseprisen er blitt delt ut i 20 år på vegne av Nordisk ministerråd, og er på 50 000 kroner.

  Best i Bergen 2008

  Best i Bergen 2008

  Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen har delt ut priser for årets publikasjon, årets forskningsgruppe og fremragende forskningsformidling for 2008.

  Professor Trond Markestad (f. 1945) ved Institutt for klinisk medisin stakk av med prisen for fremragende forskningsformidling. Hans kompetanse og hans entusiasme for faget har ført til mange verv i ulike utvalg og organisasjoner, og han står bak en rekke vitenskapelige publikasjoner som speiler internasjonalt ledende forskning innen pediatri, heter det i begrunnelsen.

  Markestad står også på forfatterlisten til den ene av tre artikler som fikk prisen for årets publikasjon, sammen med Dag Moster (f. 1959) og Rolv Terje Lie (f. 1954). Artikkelen Long-term medical and social consequences of preterm birth ble publisert i New England Journal of Medicine. Bjørn Egil Vikse (f. 1977), Lorentz M. Irgens (f. 1942), Torbjørn Leivestad (f. 1940), Rolf Skjærven (f. 1948) og Bjarne M. Iversen (f. 1942) fikk publisert artikkelen Preeclampsia and the risk of end-stage renal disease i samme tidsskrift, mens Angel Luis Pey (f. 1976), Ming Ying (f. 1958), Nunilo Cremades (f. 1979), Adrián Velazquez-Campoy (f. 1968), Tanja Scherer (f. 1968), Beat Thöny (f. 1958), Javier Sancho (f. 1961) og Aurora Martinez (f. 1961) hadde artikkelen Identification of pharmacological chaperones as potential therapeutic agents to treat phenylketonuria på trykk i Journal of Clinical Investigation.

  Årets forskingsgruppe 2008 ble Dr. Einar Martens’ forskningsgruppe for biologisk psykiatri, under ledelse av Vidar M. Steen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media