Nytt om navn

Artikkel

Norsk kreftforsker får 19 millioner

Harald Stenmark. Foto Per Marius Didriksen, Bladet Forskning

Professor i kreftbiomedisin Harald Stenmark (f. 1960) har fått det prestisjetunge Advanced Grants fra Det europeiske forskningsrådet (ERC). Stipendet er på 19 millioner kroner og skal brukes til kreftforskning over en periode på fem år. Stenmark er leder ved Senter for kreftbiomedisin ved Universitetet i Oslo og en av de tre første forskerne i Forskningsrådets toppforskerprogram. Feltet hans er molekylærbiologi og kreftforskning, og han får EU-stipendet for sin banebrytende forskning på de molekylære mekanismene som ligger bak når en celle utvikler seg til en kreftcelle, skriver Forskningsrådet. Ifølge Stenmark betyr bevilgningen på 19 millioner kroner at de kan satse langsiktig på et prosjekt som de tror kan bringe basal cellebiologisk forskning nærmere kliniske anvendelser. Han ser stipendet som en ny bekreftelse på at norsk kreftforskning står sterkt internasjonalt.

Kreftforskningspris til patolog

Lars A. Akslen, mellom generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel og kong Harald, under overrekkelsen av prisen. Styreleder i Kreftforeningen Paul Hellandsvik til høyre. Foto Thomas Eckhoff

Professor Lars A. Akslen (f. 1957) er tildelt den prestisjefylte Kong Olav Vs kreftforskningspris 2009. Akslen er forsker og seksjonsleder ved Gades institutt, Universitetet i Bergen, og overlege i patologi ved Haukeland universitetssykehus. Han får prisen for sin forskning i skjæringspunktet mellom basalforskning og utvikling av nye metoder for å diagnostisere kreft. Sammen med forskergruppen sin har han publisert en rekke artikler om angiogenese, som er nydanning av blodårer i kreftsvulster. Legemidler som angriper angiogenesen, er en ny behandlingsmetode for kreft som kan bli et godt supplement til dagens etablerte behandlingsmetoder.

– Midlene hjelper trolig mot flere kreftformer. I noen tilfeller vil antiangiogenesemidler kunne brukes som eneste behandling, sier Akslen til Kreftforeningen.

Prisen, som ble delt ut for 18. gang, er på 750 000 kroner samt et trykk av kunstneren Tone Dietrichson.

Fremragende publikasjoner ved Ullevål

31 forskere ved Oslo universitetssykehus, Ullevål er tildelt Direktørens belønning for fremragende forskning. Prisen er blitt delt ut årlig siden 2003 og er på 10 000 kroner per artikkel. Direktørens belønning for fremragende forskning inkluderer også en belønning for fortsatt forskning. Denne prisen tildeles forskere som i løpet av tre år etter at de tok doktorgraden har startet som hovedveiledere for en ny doktorand. Prisen er på 50 000 kroner og gikk i år til Brynjar Fure (f. 1959) ved Geriatrisk avdeling.

Momentumprisen til Ortorehab

Avdeling for Ortopedisk rehabilitering ved Haukeland universitetssykehus (Ortorehab) er tildelt Momentumprisen 2009. Momentum, foreningen for arm- og protesebrukere, skriver i en pressemelding at de er meget imponert over avdelingens tilbud til rehabilitering av amputasjonspasienter, som de mener er landets beste. Rehabiliteringsteamet består av ortoped, fysioterapeut, ergoterapeut, ortopediingeniør, sosionom, syke- og hjelpepleiere og øvrige støttefunksjoner. De har ifølge Momentum et særlig høyt kunnskapsnivå, de tar hver bruker på alvor og er et lysende eksempel for andre i helsevesenet.

Fra Rikshospitalet til Johns Hopkins

Anders Opdahl (f. 1970) ved Institutt for kirurgisk forskning og Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet er tildelt et studie- og reisestipend på 200 000 kroner fra Legeforeningen. Pengene skal Opdahl bruke på et forskningsopphold ved Johns Hopkins Hospital i Baltimore, USA. Her skal han studere betydningen av å kunne påvise diastolisk dysfunksjon hos pasienter med høyt blodtrykk. Hypotesen er at det hos pasienter med høyt blodtrykk relativt tidlig utvikler seg spesifikke endringer i hjertets funksjon som kan påvises med moderne avbildingsteknikker, og at disse forandringene har betydning for pasientenes prognose.

Fra Bergen til Barcelona

Marianne Voll-Aanerud (f. 1977) ved Lungeavdelingen, Haukeland universitetssykehus, er også tildelt studie- og reisestipendet fra Legeforeningen. Hun skal gjennomføre et studieopphold ved Centre for research in environmental epidemioloy (CREAL) i Barcelona, der hun spesielt vil studere hvordan helserelatert livskvalitet varierer med trekk som er karakteristiske for ulike fenotyper av kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). Hun vil også videreføre et artikkelsamarbeid i et EU-finansiert prosjekt om helserelatert livskvalitet ved allergisk rhinitt, kronisk hoste, kronisk bronkitt og astma.

Pris for forebyggende medisin

Tre leger og en molekylærpatolog er tildelt Legeforeningens pris for forebyggende medisin for artikkelen Nytte av HPV-test ved celleprøve fra livmorhalsen. Artikkelen ble publisert i Tidsskriftet nr. 2/2008 og forfatterne er Olav Karsten Vintermyr (f. 1956), Robert Skar (f. 1965) og Hans Kristian Haugland (f. 1960), alle fra Gades institutt, samt Ole Erik Iversen (f. 1945) ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen. Artikkelen er basert på en studie av 951 HPV-analyser utført i Helse Bergen, og konkluderer blant annet med at HPV-test og cytologisk prøve påviser flere høygradige lesjoner enn cytologisk prøve alene og gir større trygghet for at slik lesjon ikke er til stede.

Spångberg-prisen til Reisæter

Anna Varberg Reisæter. Foto Thea Tønnessen, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Overlege Anna Varberg Reisæter (f. 1956) ved Nyreseksjonen, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet er tildelt Spångbergprisen for sin artikkel Pregnancy and birth after kidney donation. The Norwegian experience. Artikkelen, som er publisert i American Journal of Transplantation, konkluderer med at unge kvinner i fruktbar alder kan være nyredonor selv om fremtidig svangerskap er sannsynlig. Man kan imidlertid ikke utelukke en økt risiko for svangerskapsforgiftning. Marie Spångberg-prisen fra fond til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats ble opprettet av Legeforeningen i 1993 og belønner den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkel skrevet av en norsk kvinnelig lege i et norsk eller internasjonalt tidsskrift hvert år. I år ble den delt ut under Legeforeningens landsstyremøte i Bodø. Prisen er på 40 000 kroner.

Anbefalte artikler