Minneord

Artikkel

Professor Rolf Håkon Rokseth døde 14.4. 2009 etter et kort sykeleie. Han var sjef ved Kardiologisk seksjon, Regionsykehuset i Trondheim fra 1973 til oppnådd aldersgrense i 1993. Han var professor i hjertesykdommer ved Universitetet i Trondheim fra 1974. Fra 1980 – 81 ledet han Norsk Cardiologisk Selskap, der han ble utnevnt til æresmedlem i 1999.

Rolf var helgelending; født i Sandnessjøen i 1923. Han tok artium i Ålesund og ble cand.med. ved Universitetet i Oslo i 1951. Etter kandidattjeneste praktiserte han i vel tre år som distriktslege i Alstahaug og Ørnes. Erfaringen fra primærhelsetjenesten preget ham på en positiv måte gjennom hele karrieren. Han hadde stor respekt for kolleger i allmennpraksis og deres innsats.

Rolf startet sin sykehusutdanning i Bodø i 1956. Senere tjenestegjorde han ved Haukeland sykehus før han begynte ved Rikshospitalet i 1960. I 1965 tiltrådte han stillingen som den første spesiallege i kardiologi ved Sentralsykehuset i Trondheim. I perioden 1971 – 73 var han tilbake i Oslo som spesiallege ved Aker sykehus før han i 1973 igjen kom til Trondheim og startet oppbyggingen av en nyetablert kardiologisk seksjon.

Rolf har hatt stor betydning for utviklingen av fagområdet hjertemedisin. Det var under hans periode som leder av Kardiologisk seksjon at Trondheim ble satt på verdenskartet i forbindelse med utvikling av ultralydteknikk som et viktig redskap i hjertediagnostikk. Rolf så tidlig hvordan hjertefaget kunne utvikles gjennom avansert teknologi. Samtidig var han tydelig på at teknologiske fremskritt aldri kan erstatte pasientenes behov for informasjon, samtale og trøst. For Rolf var det en selvfølge at pasienten skulle være i sentrum. Han la stor vekt på at pasienter og pårørende skulle møtes med grundighet, respekt og empati. Hvis han opplevde noe annet, sa han tydelig ifra.

Hjerteavdelingen organiserte han med en tett integrasjon mellom den kliniske aktivitet på sengepostene og den høyspesialiserte diagnostikk i laboratoriene. Dette var viktig for god pasientbehandling og fruktbart for den kliniske forskningen. Når hjerteavdelingen ved St. Olavs hospital om kort tid flytter inn i nye lokaler, vil den være organisert etter de samme prinsipper som Rolf la til grunn for mer enn 35 år siden.

Etter at Rolf gikk av som leder av Kardiologisk seksjon, drev han i flere år spesialistpraksis. Her fikk han igjen god tid til å være doktor for sine pasienter, og hans store kliniske kunnskap, medmenneskelighet og store evne til omsorg kom mange pasienter til gode.

Med Rolf Rokseth er en av de store profiler i norsk kardiologi gått bort. Han minnes i stor takknemlighet over den innsats han har gjort for faget og for avdelingen. Hans gode sans for humor, den kvikke replikken og hans raushet i forhold til medarbeidere vil bli husket.

Anbefalte artikler