Nytt styre i SOP

Artikkel

Hans Kristian Bakke. Foto Ellen Juul Andersen

Landsstyret har valgt nye medlemmer til styret for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP).

I henhold til vedtektene for ordningen velger landsstyret Legeforeningens medlemmer til styret i SOP. Valgperioden er fire år med overlapping hvert annet år.

Hans Kristian Bakke ble gjenvalgt som styrets leder for perioden 1.1. 2010 – 31.12. 2013. Øvrige medlemmer er Anne Mathilde Hanstad med personlig varamedlem Åge Henning Andersen.

Ove Andreas Mortensen ble valgt til personlig varamedlem for Truls Disen for perioden frem til 31.12. 2011.

Alle ble valgt ved akklamasjon.

Anbefalte artikler