Artikkel

Oppdatert normaltariff

Legeforeningen har oppdatert normaltariffen for næringsdrivende leger med de endringene som partene ble enige om i årets oppgjør. Nye takster, refusjoner og egenandeler trer i kraft fra 1.7. 2009. Opptrykk av normaltariffheftene sendes ut sammen med tidsskriftet i august.

www.legeforeningen.no/id/154814.0

Dreiebok for overdragelse av praksis

Dreieboken for overdragelse av praksis foreligger nå i revidert versjon. Dreieboken er tilgjengelig på Legeforeningens Internettside www.legeforeningen.no/id/154681.0

Blant de forhold som er nærmere omtalt er overdragelse av praksis ved deleliste/senioravtale.

Helsemessige konsekvenser av klimaendringer

Representanter for verdens legeorganisasjoner samles 1.9. 2009 til seminar i København for å diskutere de helsemessige konsekvensene av klimaendringene. Verdens legeorganisasjon (WMA) ønsker å forsikre at legeorganisasjonens stemme blir hørt når en ny global klimaavtale som skal erstatte Kyoto-avtalen, skal behandles to måneder senere.

På seminaret som arrangeres av WMA, vil lederne i de ulike legeforeningene og eksperter på klimaendringer diskutere og løfte frem klimaendringenes helsemessige implikasjoner. Legene vil fremme forslag om hvilken rolle leger kan spille når det gjelder å gjøre verdenssamfunnet oppmerksom på den økte risikoen for sykdommer som følge av klimaendringene.

www.wma.net/e/press/2009_7.htm

Egenandel ved refusjon fra Utdanningsfond III

Fondsutvalget for Utdanningsfond III har med bakgrunn i den økonomiske situasjonen i fondet og ubalansen mellom inntekter og utgifter, vedtatt enkelte endringer i retningslinjene for refusjon. Endringene innebærer at det for kurs avholdt fra og med 1.10. 2009 innføres en egenandel på kr 500 per kurs for alle søknader om refusjon fra fondet. Det gis således refusjon for legitimerte reise- og oppholdsutgifter utover kr 500 per kurs. Videre er det bestemt at maksimumssatsen for refusjon til godkjente spesialister, endres til kr 10 000 per år. Satsen gjelder uavhengig av antall kurs per år.

Se www.legeforeningen.no for fullstendige nye retningslinjer og søknadsskjema.

Anbefalte artikler