Legeforeningen i mediene

Artikkel

Fornøyd med legebesøket

De fleste pasientene er mer fornøyd med konsultasjonen enn legene tror, viser en ny undersøkelse. Gisle Roksund, leder i Norsk forening for allmennmedisin, sier at den største synden legen kan gjøre er å påføre pasienten mer bekymring.

Dagsavisen 4.8. 2009

Sykehusøkonomi i ubalanse

Hverdagen på sykehus preges av kutt i budsjettene, røde regnskapstall og stadig økte krav til effektivisering. Det er nærliggende å tro at dette gir manglende effektivitet og økonomistyring i sykehusene, slik Dagens Næringsliv har påpekt, skriver Torunn Janbu og Arne Laudal Refsum i kronikk i Dagens Næringsliv. – For våre medlemmer som arbeider i sykehusene, oppleves en slik ensidig fremstilling som belastende og uforståelig når stadig flere oppgaver løses mer effektivt – og ofte også med bedre kvalitet, skriver de.

Dagens Næringsliv 4.8. 2009

Forbereder seg på svineinfluensaen

Trond Egil Hansen, overlege ved Longyearbyen sykehus, og nyvalgt leder av Allmennlegeforeningen, regner med at den svineinfluensaen er på vei til Svalbard. Svineinfluensaen kan få store konsekvenser for Longyearbyen. Det blir spesielt alvorlig om influensaen rammer yrkesgrupper som leger, helikopterpiloter eller flyplassmannskap. Om to eller tre blir syke på en gang på ett sted, kan det bli en betydelig utfordring, sier han til Svalbardposten.

Svalbardposten 7.8. 2009

Fikk ingen verdig død

En ny veileder skal hjelpe helsepersonell å håndtere situasjoner hvor livsforlengende behandling avsluttes.

Veilederen ble utgitt i april 2009 og er et samarbeid mellom blant andre Helsedirektoratet, Seksjon for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo og Legeforeningen. Torunn Janbu sier til Aftenposten at når man avslutter livsforlengende behandling, så skal man gi tilstrekkelig lindrende behandling i resten av forløpet.

Aftenposten 6.8. 2009

Anbefalte artikler