Legeforeningen i mediene

Artikkel

Byråkrat-alarm

Totalt er det mer enn 1 200 flere administrasjonsstillinger enn leger ved norske sykehus. Regnet i årsverk finnes det minst én ansatt som jobber på kontor for hver eneste lege. VG har kartlagt forholdet mellom administrasjon og leger ved alle norske sykehus og tallenes tale er klar: Mellom 1997 og 2007 ble det 3400 flere administrasjonsårsverk ved norske sykehus. På samme tid har det kun blitt 2500 flere legeårsverk. Nå slår Legeforeningen alarm. – Situasjonen er et paradoks, fastslår Torunn Janbu, president i Legeforeningen. Selv om antallet byråkrater øker, bruker kirurg Hans Olaf Johannessen store deler av dagen sin på å skrive rapporter.

VG 14.7. 2009

Flertall av kvinnelige studenter på medisin

Fremdeles er det flest mannlige leger i Norge, men dette vil snart snu fordi et stort flertall av medisinstudentene er kvinner. Arne Refsum, nestleder i Legeforeningen og leder for Overlegeforeningen ble intervjuet på Dagsrevyen onsdag 22. juli i forbindelse med at det på flere studier nå er flertall av kvinnelige studenter, bla på medisin. Professor Rigmor Austgulen sier at hvis det blir så mye som 70 % kvinner på medisinstudiet, så bør man kvotere inn menn.

NRK Dagsrevyen 22.7. 2009

Brukket rygg

Økonomien i Helse Sør-Øst er ute av balanse, og det regionale foretaket bruker nå investeringsmidler til drift. Det fører til investeringstørke i sykehusene. De tillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus (OUS) roper nå varsko. Administrasjonen ved OUS har også påpekt den kritiske situasjonen overfor styret. – Oslo universitetssykehus ligger med brukket rygg av mangel på investeringsmidler til medisinsk teknisk utstyr. På kort sikt fører dette til økte ventelister. På lang sikt er det en helserisiko, sier hovedtillitsvalgt for legene, Kjersti Baksaas-Aasen.

Dagens Næringsliv 24.7. 2009

Leger skal ikke bistå med tvangsmedisinering av asylsøkere

Legeforeningen mener det er behov for å gjennomgå legenes rolle i forbindelse med uttransportering av asylsøkere. – Hvis det stemmer at leger har bistått politiet med medisinering for å lette utreisen, er det svært alvorlig. Leger skal ikke medisinere noen på dette grunnlaget, sier president i Legeforeningen Torunn Janbu. Legeforeningen slår klart fast at leger ikke skal tvangsmedisinere asylsøkere ved uttransportering.

VG 10.7 2009

Anbefalte artikler