KUNNGJØRINGER

Artikkel

Endring av kurskravet i øyesykdommer

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt å øke timetallet for valgfrie kurs i spesialiteten øyesykdommer. Det totale kurstimetallet for spesialiteten økes fra 140 til 180 timer, hvorav 135 timer obligatoriske kurs og 45 timer valgfrie kurs.

Kurskravet i spesialiteten øyesykdommer endres og får følgende ordlyd:

180 timer, herunder sju beståtte obligatoriske kurs i følgende emner:

  1. Optikk og refraksjon

  2. Pediatrisk oftalmologi, strabisme

  3. Øyets omgivelser, conjunktiva, tåreapparatet, cornea, linse

  4. Uvea, sclera

  5. Retina

  6. Glaukom

  7. Neuro-oftalmologi, orbita

De obligatoriske kursene kan avsluttes med skriftlig prøve som bedømmes bestått/ikke bestått.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Endringen trer i kraft 1.1.2013.

Anbefalte artikler