KUNNGJØRINGER

Artikkel

Godkjenning av utdanningsinstitusjon

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet truffet slikt vedtak:

Helsedirektoratet finner etter en konkret og helhetlig vurdering grunnlag for å godkjenne Blefjell sykehus, Kongsberg som utdanningsinstitusjon for LIS i hjertesykdommer gruppe II, for inntil ett års tellende tjeneste, derav tre måneder på hjerteovervåkning.

Vedtaket gjelder fra 19.6.2009.

Endring av merknad til spesialistreglene i øyesykdommer

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt å utvide listen over relevante spesialiteter i merknad til punkt 1.b i spesialistreglene for spesialiteten øyesykdommer.

Merknaden endres og får slik ordlyd:

«Med tjeneste i relevante spesialiteter menes barnesykdommer, generell kirurgi, geriatri, indremedisin, klinisk nevrofysiologi, medisinsk genetikk, medisinsk mikrobiologi, nevrologi, nevrokirurgi, radiologi, patologi, plastikkirurgi, revmatologi og øre-nese-halssykdommer».

Endringen er gitt umiddelbar ikrafttreden.

Endring av kurskravet i generell kirurgi

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt at kurset i konservativ og operativ bruddbehandling («Vossakurset») ikke lenger skal være obligatorisk for spesialiteten generell kirurgi. Kurset erstattes med 20 valgfrie kurstimer til spesialiteten generell kirurgi. Det totale kurstimetallet reduseres fra 242 til 232 timer, hvorav 172 timer obligatoriske kurs og 60 timer valgfrie kurs.

Kurskravet i spesialiteten generell kirurgi endres og får slik ordlyd:

Minimum 232 kurstimer hvorav 172 timer i obligatoriske kurs.

Følgende grunnkurs er obligatoriske:

1. Kirurgisk og medisinsk gastroenterologi ca. 30 timer

2. Pre-, per- og postoperativ behandling og intensivmedisin ca. 30 timer

3. Traumatologi / krigskirurgi ca. 30 timer

4. Ikke-kardial thoraxkirurgi ca.10 timer

5. Karkirurgi ca. 12 timer

6. Barnekirurgi ca. åtte timer

7. Urologi ca. 12 timer

8. Endokrinologi / mammakirurgi ca. 20 timer

9. Thorako-/ laparoskopisk kirurgi ca. 20 timer

60 timer valgfrie kurs godkjent av spesialitetskomiteen i generell kirurgi. I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Endringen er gitt umiddelbar ikrafttreden.

Anbefalte artikler