Nytt om navn

Artikkel

Orkidéprisen til Gautvik

Kaare Gautvik. Foto Lisbet T. Kongsvik

Professor Kaare Gautvik (f. 1939) er tildelt Orkidéprisen fra Leger i vitenskapelige stillinger (LVS). Prisen ble opprettet i 2005 og tildeles personer som påskjønnelse for fremragende innsats for å fremme interesser for leger i vitenskapelige stillinger innen medisin i Norge. Prisen er på 10 000 kroner samt et grafisk blad av kunstneren Harald Kryvi.

Gautvik avla medisinsk embetseksamen i 1964 i Oslo og tok doktorgraden i medisin i 1970. Han er spesialist i klinisk kjemi og i arbeidsmedisin. Hans fagfelt er og har vært medisinsk biokjemi. Gautvik har vært ansatt som professor ved Institutt for medisinsk biokjemi ved Universitetet i Oslo siden 1983. Han har publisert mer enn 220 originale artikler i velrenommerte internasjonale tidsskrifter og veiledet en rekke kandidater frem til doktorgrad. Han har flere år med forskning i utlandet bak seg, blant annet to år ved Harvard Medical School.

– Vi har i år en meget verdig vinner, sa styremedlem Helge Bjørnstad Pettersen da prisen ble overrakt på foreningens årsmøte i slutten av april.

Endokrinologipriser til unge forskere

På vintermøtet til Norsk Selskap for Endokrinologi i mars 2009 ble det delt ut to reisestipender i endokrinologi pålydende 100 000 kroner hver. Jørn V. Sagen (f. 1970) fra Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen, og Hormonlaboratoriet, Haukeland universitetssykehus, ble tildelt et reisestipend for forskningsopphold ved Bayor College of Medicine, Houston, Texas, der han arbeider med et prosjekt om kjernereseptorer i regulering av glukosemetabolismen i leveren. Ingvild Aukrust (f. 1975) fra Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen, ble tildelt Nils Normans legat for et opphold ved Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School i Boston, der hun skal arbeide med et prosjekt om posttranslasjonell modifisering av enzymet glukokinase i betaceller.

Ny direktør i Østfold

Just Ebbesen. Foto Oslo universitetssykehus, Ullevål

Just Ebbesen (f. 1959) er ansatt som ny administrerende direktør ved Sykehuset Østfold. Han er cand.med. fra 1986 og spesialist i generell indremedisin. Han har blant annet vært spesialrådgiver og assisterende avdelingssjef ved Medisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus, avdelingssjef ved Helsefaglig støtte ved Rikshospitalet og direktør ved OmniaSykehuset. Han har også bakgrunn fra Yngre legers forening og Legeforeningens sentralstyre, samt en rekke andre tillitsverv. Til Østfold kommer Ebbesen fra stillingen som divisjonsdirektør ved Medisinsk divisjon, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

 

 

 

 

 

Fastlegeprisen til Hanstad

En glad prisvinner. Foto Johnny Mjell

Anne Mathilde Hanstad (f. 1953) fra Jørpeland er tildelt Fastlegeprisen for sitt engasjement i Allmennlegeforeningen (tidligere Aplf) og Legeforeningen, og i mange andre tillitsverv. Hun har i mange år vært profilert og engasjert i mediene, og mangeårig skribent i Utposten. Hun beskrives som en varm og engasjert kollega med sterke meninger og meningers mot.

Prisen, som er på 15 000 kroner samt et grafisk trykk, ble delt ut under Allmennlegeforeningens landsrådsmøte av avtroppende leder Jan Emil Kristoffersen og avtroppende nestleder Ole Edvard Strand. Den ble delt ut for første gang, men også siste gang, siden den nå blir omdøpt til Allmennlegeprisen.

Anbefalte artikler