Legeforeningen i mediene

Artikkel

Velger bort leger med utenlandske navn

Aftenposten har undersøkt fastlegelistene i fem utvalgte fylker, og tendensen er klar: Fastleger med utenlandskklingende navn har langt større problemer med å få fylt opp listene sine enn fastleger med norskklingende navn. I Oslo har for eksempel 69 % av fastlegene med utenlandske navn ledige plasser på listene, mens dette kun gjelder for 39 % med norske navn. Jan Emil Kristoffersen, leder i Allmennlegeforeningen, mener det er uheldig hvis fastleger blir valgt bort på grunn av sin utenlandske bakgrunn. – Hvis det er slik, betyr det at mange pasienter går glipp av et veldig godt helsetilbud. Det er ingen grunn til å tro av norske leger er bedre enn leger fra andre land, sier han.

Aftenposten 8.5. 2009

Frykter snoking i pasientjournalene

Forslaget om å samle alle pasientjournaler i Norge i en stor database møter kraftig motstand på Stortinget. Slik journalene er organisert i dag, er det kun fastlegen som har tilgang på hele sykehistorien. Om helseministeren får det som han vil, blir derimot alle pasientopplysninger om den enkelte pasient gjort tilgjengelig for de mange tusen ansatte i Helse-Norge. – Dette er kanskje den mest alvorlige trusselen mot taushetsplikten jeg noen gang har sett, sa president i Legeforeningen Torunn Janbu til TV 2 14. mai.

Om Regjeringens nye lovforslag går gjennom, hevder kritikere at over 200 000 helsearbeidere kan få tilgang til den enkeltes pasientjournal. – Ren løgn, sier nestleder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Jan Bøhler (Ap), mens Trine Skei Grande, stortingsrepresentant for Venstre, mener Bøhler ikke har satt seg godt nok inn i saken.

TV2-nyhetene 14.5. 2009

To av fem fastleger har ikke nok utdanning

40 % av norske fastleger har ikke tilfredsstillende utdanning. Det mener Allmennlegeforeningen. Leder i foreningen, Jan Emil Kristoffersen, sier til P4 at det er svært uheldig at nærmere 1 600 av fastlegene i Norge ikke er spesialister i allmennmedisin.

P4 18.5. 2009

Hanssen slipper billig

Helseministerens kommende reform gjør at han slipper billig unna de store økonomiske problemene, mener Legeforeningens visepresident Arne Refsum. 18. mai holdt han innlegg på Helseøkonomikonferansen på Os. Refsum, som også er leder av Overlegeforeningen, er svært kritisk til helseministerens kommende samhandlingsreform. Han mente at statsråden kan slippe unna å forholde seg til helseforetakenes store underskudd og pengeproblemer bare fordi han har varslet en stor reform i juni.

Bergens Tidende 19.5. 2009

Anbefalte artikler