Forhandlingene er i gang

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Normaltarifforhandlingene startet mandag 11. mai Legeforeningen hadde på forhånd oversendt sine krav.

Øystein Sand, Helse- og omsorgsdepartementet, Øyvind Sæbø, Helsedirektoratet, Torunn Janbu, president i Legeforeningen og Anne Kjersti Befring, forhandlingssjef i Legeforeningen leder forhandlingene. Foto Lise B. Johannessen

Egenandelen som næringsdrivende leger mottar fra pasienter fastsettes av Stortinget, mens størrelsen på trygderefusjon og basis-/driftstilskudd forhandles årlig i Normaltarifforhandlinger. I 2009 er det vedtatt en økning av pasientens egenandel på 5 % som innsparing på statsbudsjettet. Dette betyr at økningen trekkes ut fra de offentlige overføringer legene får.

– Vi skal i forhandlingene komme frem til en ramme og må i tillegg drøfte hvordan egenandelsøkningen skal håndteres, sier president Torunn Janbu.

– Næringsdrivende fastleger og avtalespesialister gir effektive helsetjenester med god kvalitet. Men det er avgjørende for driften at legene oppnår kostnadsdekning for utgifter som helsenett, pensjon for ansatte og bedriftshelsetjeneste, sa presidenten i sitt åpningsinnlegg.

Staten har lagt vekt på at samfunnet nå er inne i en lavkonjunktur og at legene i 2008 fikk et godt oppgjør som gir overheng i 2009. Partene skal sammen gå igjennom grunnlagstallene for uttak av refusjon.

Forhandlingene om rammen foregikk ut mai måned, mens det i juni forhandles om fordeling på takster. Nye satser vil gjelde fra 1.7. 2009.

Anbefalte artikler