Legeforeningen i mediene

Artikkel

Leger sier nei til kveldsjobbing

Kun fire av ti fastleger ønsker å tilby kveldsåpne kontorer, til tross for at kveldstakst er en forutsetning. Det er kommet frem i en spørreundersøkelse blant landets fastleger. Kun 43 % svarte at de ønsket å tilby kveldsåpent én eller flere ganger i uken. Jan Emil Kristoffersen, leder i Allmennlegeforeningen, synes ikke dette tallet er lavt. – Dette er en yrkesgruppe som allerede har vaktbelastning, sier han til Dagens Medisin. Kristoffersen presiserer at organisering med kveldsåpent må være frivillig, og at det ikke kan påtvinges leger som allerede må ta legevakt.

Dagens Medisin 30.4. 2009

Leger hamstret Tamiflu til seg selv

Provisorfarmasøyt Pål Espen Johannessen ved Apotek 1 Svanen, sa 28. april til Bergens Tidende at de fikk mange bestillinger fra leger umiddelbart etter at det gikk ut melding om en mulig influensapandemi. Apoteket regnet med at en del av dette var til privat bruk. Legeforeningen ga uttrykk for at legene burde roe seg ned. – Det er ingen grunn til å hamstre, sa president i Legeforeningen, Torunn Janbu. – Jeg anbefaler befolkningen – inkludert leger – å forholde seg til gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene. Jeg har tillit til deres håndtering av dette, sa hun. Torunn Janbu frykter at folk kan bli urolige dersom leger eller andre begynner å hamstre medisin. Samtidig åpner hun for at noen leger kan ha et legitimt behov for å handle inn Tamiflu for å ha det i beredskap til sine egne pasienter.

Bergens Tidende 29.4. 2009

Vil legge ned distriktspsykiatriske sentre

Legeforeningene i Nord-Norge vil legge ned noen av de 14 distriktspsykiatriske sentrene i landsdelen fordi det er for få fagfolk der.

www.radio3.no 29.4. 2009

Leger mangler kunnskap om hiv

Det er i år 26 år siden den første Hiv-diagnosen ble stilt i Norge, men fortsatt hersker det stor kunnskapsmangel om hiv blant norske fastleger, viser en undersøkelse gjennomført av FAFO blant hiv-positive. Av alle helsetjenester er hiv-positive minst fornøyde med fastlegene. Mange forteller at fastlegen ikke vet hvordan viruset smitter og opptrer hysterisk i nærheten av hiv-positive. Noen forteller også om manglende sensitivitet når de får beskjed om diagnosen. En av fem hiv-postive har ikke vært hos fastlegen en eneste gang i løpet av det siste året. Forsker i FAFO, Arne Grønningsæter, har ledet arbeidet med undersøkelsen der 300 hiv-positive har deltatt. Han mener tilbakemeldingene er bekymringsverdige.

NRK Nyheter 30.4. 2009

Nei til bygde-behandling

– Vi trenger ikke flere institusjoner som tilbyr behandling i distriktene, sier Guri Spilhaug ved Klinikk Rus og Avhengighet (Kra) ved Oslo universitetssykehus. Spilhaug vil ha behandlingsplasser der rusavhengige allerede bor og har et tydelig råd til de som avgjør hvor rusmisbrukere skal få et behandlingstilbud.

Vårt Land 24.2. 2009

Anbefalte artikler