KUNNGJØRINGER

Artikkel

Vårmøte i Eldre lægers forening

Eldre lægers forening avholder 14. – 16. juni vårmøte og kurs i Drammen. Kurskomiteen har laget et innholdsrikt program. Blant temaene som belyses er fastlegens problemer med kommunikasjon og tolkeservice til mange ulike nasjonaliteter, tuberkulose hos innvandrere, nye og gamle rusmidler til glede og bekymring, fra hovedstadspross til sykehusområder og synspunkter på om demens kan behandles kirurgisk.

Vårmøte og årsmøter

Norsk barnelegeforening avholder sitt vårmøte på Rica Maritim Hotel, Haugesund fra 10. – 12.6. 2009. I forkant av vårmøtet arrangeres forkurs i akuttmedisin. Årsmøtet finner sted 11. juni kl 1615.

Norsk forening for medisinsk mikrobiologi (NFMM) og Norsk forening for infeksjonsmedisin (NFIM ) arrangerer sitt vårmøte og årsmøte 4. – 5.6. 2009 i Trondheim. Møtet holdes ved St. Olavs Hospital, auditoriet i Kvinne-Barnsenteret. Årets møte arrangeres i regi av NFIM og årsmøtene avholdes torsdag 4.6. 2009 kl 1740.

Anbefalte artikler