Meldte dødsfall

Artikkel

Dødsfall kan meldes til Legeforeningens registerseksjon ved Torill Skjærholt, tlf. 23 10 91 97 eller register@legeforeningen.no

Heinrich Georg Kuhlbrodt Ruud 17.2. 1909 – 23.5. 2006

Guttorm Mustaparta Hernes 23.5. 1946 – 23.7. 2007

Helle Wedel 22.6. 1955 – 30.12. 2007

Hassan Dinparvar 23.11. 1940 – 25.9. 2008

Stein Helgar 27.3. 1942 – 26.9. 2008

Erling Albert Mylius 24.2. 1916 – 18.10. 2008

Knut Olav Tjørstad 13.6. 1925 – 7.11. 2008

Odd R. Zakariassen 18.8. 1927 – 8.11. 2008

Anne Glennås 13.5. 1946 – 8.11. 2008

Thor Hanch-Hansen 8.7. 1930 – 23.11. 2008

Thor Myhre 2.2. 1942 – 23.11. 2008

Leiv Kvale 5.4. 1949 – 24.11. 2008

John Gordon Pollock 5.5. 1934 – 1.12. 2008

Truls-Erik Mogstad 25.4. 1937 – 3.12. 2008

Carl Norberg 1.6. 1916 – 3.12. 2008

Erik Sæther Weie 18.8. 1966 – 13.12. 2008

Pekka Tapio Jäppinen 10.11. 1956 – 29.12. 2008

Stig Bache-Wiig 26.1. 1908 – 4.1. 2009

Bjørn Jørgensen 19.10. 1925 – 7.1. 2009

Ole Christen Haanæs 14.7. 1944 – 8.1. 2009

Henry Johannes Aasved 27.5. 1927 – 9.1. 2009

Ragnar F. Sellevold 15.9. 1916 – 11.1. 2009

Marit Borchgrevink 19.6. 1925 – 19.1. 2009

Gunnar Magnus Abrahamsen 31.1. 1918 – 21.1. 2009

Sverre Madsbu 12.3. 1965 – 24.1. 2009

Kåre Ingmar Berg 1.3. 1932 – 24.1. 2009

Olav Thorvald Knutsen 25.1. 1925 – 25.1. 2009

Thomas Sigvald Reistad 26.12. 1918 – 29.1. 2009

Jan Christian Brügger-Andersen 30.3. 1937 – 5.2. 2009

Ivar Leonard Siegfried Øye 21.4. 1931 – 15.2. 2009

Reidar Tore Mathisen 22.10. 1913 – 23.2. 2009

Anbefalte artikler