Legeforeningen i mediene

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Frykter B-leger

  Frykter B-leger

  Når Legeforeningen mister retten til å godkjenne spesialister, kan konsekvensen bli dårligere leger, advarer både Legeforeningen og Norsk Pasientforening. Torunn Janbu avviser at Legeforeningens ansvar for å ivareta medlemmenes interesser kolliderer med det å utnevne spesialister. – Vi er opptatt av at legene skal ha en best mulig spesialistutdanning, møte pasientene på en god måte og kunne faget godt, sier generalsekretær Guro Birkeland i Norsk Pasientforening.

  Dagsavisen 16.3. 2009

  Får ikke være med

  Får ikke være med

  Legeforeningen reagerer på at helseminister Bjarne Håkon Hanssen ikke har tatt med fagfolk med medisinsk kompetanse i det nyoppnevnte utvalget som skal utarbeide hjelpetiltak for rusavhengige. – Vi vet at disse har store og sammensatte helseproblemer, men utvalget har ikke medisinsk kompetanse. Jeg forutsetter at utvalget vil ha god og tett kontakt med fagmiljøene slik at råd og anbefalinger også vil være godt faglig fundert, sier Torunn Janbu.

  Klassekampen 11.3. 2009

  Hadde ikke rett til å ta pasientjournaler

  Hadde ikke rett til å ta pasientjournaler

  Legeforeningen krever strenge regler for utlevering av full journal. Det skal bare være i ytterst sjeldne tilfeller at man skal kunne kreve slik utlevering. Hvis pasienten ikke kan føle seg trygg på at opplysningene blir hos legen, kan det påvirke tillitsforholdet til legen, mener Legeforeningen.

  Adresseavisen 23.3. 2009

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media