Legeforeningen i mediene

Artikkel

Må få et tilbud tidligere

Lett tilgjengelige lavterskeltilbud for mennesker med psykiske lidelser er et viktigste, sier Jan Olav Johannessen, leder for Norsk psykiatrisk forening, om behovene i psykisk helsevern. – Man må ikke vente til folk blir farlige, tidlig inngrep og behandling er avgjørende, sier han. Johannessen uttalte seg til Klassekampen etter trippeldrapene i Tromsø i mars.

Klassekampen 11.3. 2009.

Helse-Hanssens prøveballonger

Vi trenger en minister som ikke bruker tiden på unødig støyende politiske prøveballonger, men som sørger for at sykehusene og de private spesialistene kan ta unna de pasientene som har behov for det, skriver Arne Laudal Refsum, leder av Norsk overlegeforening og visepresident i Legeforeningen i en kronikk i Bergens Tidende.

Bergens Tidende 30.3. 2009.

Sendte brev til Obama og Medvedev

De to Tromsø-legene Olav Helge Førde og Ole Danbolt Mjøs har skrevet under på et brev som er sendt til presidentene Barack Obama og Dmitrij Medvedev i henholdsvis USA og Russland. Brevet er fra foreningen International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW). Det ble sendt ut like før G20-møtet i London i begynnelsen av april. I brevet kommer legene med en appell om å få fart på forhandlingene om atomnedrustning. Appellen er undertegnet av over 300 fremtredende medisinere fra 39 land, inkludert dekaner, tidsskriftredaktører, helseministre og nobelpristakere, deriblant ledelsen i Legeforeningen og dekaner for de medisinske fakultetene i Norge.

Bladet Tromsø 2.4. 2009.

Anbefalte artikler