KUNNGJØRINGER

Artikkel

Årsmøte i Yngre legers forening

Yngre legers forening (Ylf) avholder årsmøte med seminar om likestilling på Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo 21. – 23.4. 2009. Årsmøtet starter onsdag 22. april kl 13.

Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet truffet slikt vedtak:

Helsedirektoratet finner etter en konkret og helhetlig vurdering grunnlag for å godkjenne Helse Nord-Trøndelag HF som utdanningsinstitusjon for LIS innen barne- og ungdomspsykiatri for inntil tre års tellende poliklinisk tjeneste ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Namsos.

Vedtaket gjelder fra 2.3.2009.

Anbefalte artikler