()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Årsmøte i Yngre legers forening

  Årsmøte i Yngre legers forening

  Yngre legers forening (Ylf) avholder årsmøte med seminar om likestilling på Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo 21. – 23.4. 2009. Årsmøtet starter onsdag 22. april kl 13.

  Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

  Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet truffet slikt vedtak:

  Helsedirektoratet finner etter en konkret og helhetlig vurdering grunnlag for å godkjenne Helse Nord-Trøndelag HF som utdanningsinstitusjon for LIS innen barne- og ungdomspsykiatri for inntil tre års tellende poliklinisk tjeneste ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Namsos.

  Vedtaket gjelder fra 2.3.2009.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media