KUNNGJØRINGER

Artikkel

Årsmøter og landsrådsmøte

Allmennlegeforeningen (Af) og Norsk forening for allmennmedisin (NFA) arrangerer allmennmedisinsk våruke i Bergen 4. – 8.5. 2009. I løpet av uken avvikles Allmennlegeforeningens ordinære landsråd og Norsk forening for allmennmedisins årsmøte. Videre arrangeres følgende kurs: Grunnkurs A – EU-kurs 1 Allmennmedisin. Emnekurs: Legevaktmedisin, kurs i helsepolitikk og ledelseskurs.

Les mer: www.legeforeningen.no/id/150714.0

Arbeidsmedisinernes vårkonferanse

Norsk arbeidsmedisinsk forenings (Namf) vårkonferanse avholdes i Henningsvær 10 – 12.5. 2009 med generalforsamling 11. mai kl 13.

Les mer: www.legeforeningen.no/namf

Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet truffet følgende vedtak:

Helse Førde HF godkjennes som utdanningsinstitusjon for LIS i patologi for tjeneste ved Førde sentralsjukehus, patologisk avdeling inntil 3,5 års tellende tjeneste.

Vedtaket gjelder fra 12.3. 2009.

Helsedirektoratet finner etter en konkret og helhetlig vurdering grunnlag for å godkjenne Sykehuset Buskerud HF som utdanningsinstitusjon for LIS i bryst- og endokrinkirurgi, gruppe II, for tjeneste ved bryst- og endokrinseksjonen ved kirurgisk avdeling.

Vedtaket gjelder fra 24.3. 2009.

Anbefalte artikler