Minneord

Sigbjørn Elle, Hans Olav Høivik Om forfatterne
Artikkel

Sverre Madsbu døde 24.1. 2009 på Rikshospitalet etter kort tids sykdom. Han hadde Ehlers-Danlos syndrom, dette medførte et stort aortaaneurisme. På tross av operasjoner sto ikke livet til å redde. Han ble bare 43 år gammel.

Det var lege Sverre ville bli. Dette var han helt tydelig på – fra før han begynte på barneskolen, da han trofast fulgte med faren i sykebesøk. Og lege ble han. Han tok embetseksamen i Oslo i 1992. Etter turnustjenesten begynte han ved Elverum Legesenter. Der arbeidet hans far og to andre kolleger. De trengte en ny lege for å ta unna stor tilgang på pasienter.

Denne ansettelsen var svært vellykket. Sverre hadde gode fagkunnskaper, og han var glad i å arbeide. Han oppfylte raskt forventningene våre – og vel så det.

Etter kort tid overtok han det administrative ansvaret ved senteret. Under Sverres ledelse vokste vi jevnt – i dag har vi avdelinger på Hamar og i Elverum med 38 ansatte, og navnet er endret til Medi 3 Innlandet AS. Sverre bidro sterkt til oppfylling av vår visjon om å være «en medisinsk oase» – med faglig kunnskap, omsorg og service som kjennetegn.

Han var drivkraften bak en tverrfaglig måte å drive allmennpraksis på, med sykepleiere, legesekretærer, fysioterapeuter og HMS-arbeidere på samme lag. Og pasienten sto alltid i sentrum! Pasientforeninger i Hedmark hadde stor glede av hans kunnskaper når han var på farten med foredrag. Spesielt diabetes var et fagområde han behersket svært godt.

Han hadde til tider en skarp tunge. Men den som lærte ham å kjenne, oppdaget at han også kunne være sårbar i sin styrke. Han hadde sterk rettferdighetssans og avskydde falskhet og hykleri. Han var tydelig, det var sjelden grunn til å lure på hva han mente. Og midt i dette hadde han omsorg for sine medmennesker, både pasienter og medarbeidere.

Privat var han en god samtalepartner. Han hadde en uvanlig stor bredde i sine kunnskaper – han var interessert i alt fra historie, litteratur og musikk til sport.

Hans to barn, Magnus og Kristina, fikk dessverre være sammen med sin far i altfor kort tid. Men de opplevde ham som en svært god far. Omsorgsfullt fulgte han dem i fotball og skihopp. Det var ikke noe som kunne endre planene når han hadde avtalt å være sammen med dem. Barna kom først!

Med dette bringer vi en hilsen og takk fra hele staben ved Medi 3 Innlandet AS. Vår dype medfølelse går til Sverres nærmeste familie.

Anbefalte artikler