Meldte dødsfall

Artikkel

Dødsfall kan meldes til Legeforeningens registerseksjon ved Torill Skjærholt, tlf. 23 10 91 97 eller register@legeforeningen.no

Ove Edvard Aronsen 5.12. 1943 – 6.10. 2008

Ib Vedel Berrum 26.4. 1922 – 9.12. 2008

Harald Bjella 25.12. 1953 – 6.9. 2008

Gerhard Messel Endresen 3.12. 1912 – 7.12. 2008

Gunhild Gislerud 24.8. 1915 – 1.9. 2008

Haavard Gjengstø 26.1. 1931 – 12.10. 2008

Aud Sygni Haugstad 5.6. 1931 – 24.11. 2008

Sverre Hemminghytt 3.1. 1942 – 26.10. 2008

Alf Christian Julsrud 24.8. 1922 – 7.12. 2008

John-Ivar Halfdan Kamøy 19.5. 1943 – 6.7. 2008

Per Kjørholt 18.10. 1919 – 12.12. 2008

Hans Kristian Klausen 30.6. 1930 – 11.9. 2008

Odd Holger Lien 22.11. 1923 – 6.9. 2008

Per Lilleaasen 11.4. 1933 – 2.12. 2008

Kersti Margareta Lund 24.12. 1942 – 29.11. 2008

Ottar Lunde 29.9. 1937 – 26.11. 2008

Tord Nicolay Løvdal 6.9. 2008 – 7.9. 2008

Arvid Hanche-Olsen 28.2. 1924 – 25.9. 2008

Einar Salen 19.11. 1948 – 6.10. 2008

John Wendell Sæther 2.5. 1919 – 13.12. 2008

Reidar Steen Thomassen 18.6. 1931 – 29.11. 2008

Jon Inge Thorvik 10.6. 1945 – 6.12. 2008

Nils Elias Tørris 12.11. 1944 – 28.9. 2008

Trygve Ursfjord 12.1. 1920 – 29.11. 2008

Thomas Christian Wyller 30.5. 1917 – 17.12. 2008

Anbefalte artikler