Positiv til felles database

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Et felles publiseringsverktøy tilrettelegger for samarbeid mellom forskningsaktørene, mener Legeforeningen.

Foreningen stiller seg bak et forslag fra Kunnskapsdepartementet om å opprette en felles database for vitenskaplig publisering for universiteter, høgskoler, helseforetak og forskningsinstitutter – Norsk Vitenskapsindeks (NVI).

Et felles publiseringsverktøy tilrettelegger for samarbeid mellom forskningsaktørene, både i forbindelse med sampublisering, forskningssamarbeid, for å unngå parallelle løsninger og for å skape gjennomsiktighet og synliggjøring av forskning. Samtidig er det viktig å understreke at midler til forskning også må bevilges via basisfinansieringen og ikke kun via resultatbasert finansiering, skriver foreningen i en høringsuttalelse.

Legeforeningen understreker betydningen av en godt gjennomarbeidet plan for informasjon, implementering, vedlikehold og kvalitetssikring både i forhold til drift av NVI og et nasjonalt system. Det er nødvendig med god og relevant kompetanse i det planlagte forvatningsorganet, mener Legeforeningen som støtter forslaget om likeverdig representasjon fra de tre forskningsutøvende sektoren.

Les Legeforeningens uttalelse: www.legeforeningen.no/id/152005.0

Anbefalte artikler