Artikkel

Tema for statusrapport 2010

Sentralstyret har vedtatt at tema for statusrapporten 2010 skal være «Belastninger i tidlige livsfaser – hva vet vi, og hva kan gjøres?»

Referansegruppe for Norsk pasientregister

Marit Bjartveit Krüger, Norsk psykiatrisk forening, er oppnevnt som Legeforeningens representant i Helsedirektoratets referansegruppe for Norsk pasientregister.

NFFR har skiftet navn

Norsk Forening for Fysikalsk medisin og Rehabilitering (NFFR) har skiftet navn til Norsk Forening for Fysikalsk-og Rehabiliteringsmedisin, (NFFR).

Verdens største helseadvarsel på sigarettesker

Mauritius har overtatt ledelsen når det gjelder størrelsen på helseadvarsler på sigaretteskene. Fra 1.6. 2009 vil alle sigarettesker på Mauritius være markert med en helseadvarsel som dekker 65 % av eskenes for- og bakside. Mauritius overtar ledelsen fra Australia, New Zealand og Cook Islands som alle har helseadvarsler som dekker 60 %. Canada var i 1989 det første landet som innførte slike advarsler på sigarettpakkene. Den gang dekket de 20 % av sigarettesken.

Abonnere på Doktor i Nord?

Nord-norske leger og andre som ønsker det kan abonnere på Doktor i Nord som kommer ut fem ganger i året. For abonnement kontakt Tove Myrbakk på nflinfo@frisurf.no eller 755 44911.

Internasjonal forskningskonferanse

Landsstyremøtet 2007 vedtok et handlingsprogram for satsning på forskning. I et av punktene i programmet bes Legeforeningen ta initiativ til en internasjonal konferanse for å påvirke den internasjonale medisinske forskningsagenda. Presidenten er gitt mandat til å godkjenne sammensetningen av en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til program, plan for gjennomføring og finansiering av konferansen som planlegges avholdt våren 2011.

Tidspunkt for landsstyremøter i 2010 og 2012

Landsstyremøtet i 2010 som arrangeres på Soria Moria, avholdes fra onsdag 26.5. til fredag 28.5. 2009. Landsstyremøtet i 2012, som søkes arrangert på Soria Moria, avholdes fra tirsdag 22.5. til torsdag 24.5. 2012.

Handlingsplan mot nyresvikt

Legeforeningen er av Helsedirektoratet invitert til å delta i arbeidet med å utarbeide en handlingsplan mot kronisk nyresvikt. Foruten en representant fra allmennmedisinen ønsker foreningen å delta med en representant for nyremedisinerne. Presidenten gis fullmakt til å oppnevne representanter etter forslag fra Norsk forening for allmennmedisin og Norsk nyremedisinsk forening.

Akademikerne vokser

Det har det siste året vært en betydelig medlemsvekst i Akademikernes medlemsforeninger. Ferske tall viser fortsatt vekst i tråd med tidligere år på omlag 5 %. – Dette er svært positivt. Det er viktig at arbeidstakere organiserer seg, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne. Tekna er den største medlemsforeningen med over 50 000 medlemmer, mens Legeforeningen er en god nummer to med nærmere 26 000 medlemmer. Se medlemsoversikten her: www.akademikerne.no/default.asp?V_ITEM_ID=35469

Anbefalte artikler