Legeforeningen i mediene

Artikkel

Flere legehjemler må til

Torunn Janbu, Legeforeningens president, sier til Adresseavisen at hun lenge har sett behovet for flere fastleger, men da må kommunene opprette flere legehjemler. Selv om det kun er et fåtall av fastlegene som har over 1 800 pasienter mener Legeforeningen det må være åpent for individuelle variasjoner på listelengde. – Det kan ikke kuttes i antall pasienter per lege før vi får nye hjemler på plass i kommunene, sier hun.

Adresseavisen 17.2. 2009

Vil øke legelønnen

Høyre mener legetjeneste på sykehjem er uholdbar. Nå lokker partiet med høyere lønn for å bedre rekrutteringen. – Mens det i sykehusene er én lege for annenhver pasient, har én sykehjemslege ansvar for 180 pasienter i gjennomsnitt, sier Lønning, som er helsepolitisk talsmann i Høyre. Jan Emil Kristoffersen, leder i Allmennlegeforeningen, hevder at sykehjemsfeltet er systematisk underprioritert av staten og kommunene. – Rekrutteringen er dårlig og lønnen for lav, Fastleger med sykehjemsoppgaver er bekymret over mangelen på mulighet til faglig utvikling, de behandler våre aller sykeste, innenfor den tyngste sektoren i helsetjenesten, sier han.

Dagbladet 10.2. 2009

Få fastleger melder fra om skader

Alt for få fastleger melder fra til Arbeidstilsynet om skader som pasienter har pådratt seg på jobb, melder NRK Troms og Finnmark. Mange fastleger opplever det som dobbeltarbeid å fylle ut rapporteringsskjemaet. Arbeidstilsynet mener underrapporteringen hindrer forbygging av skader på utsatte arbeidsplasser. Leder i Troms legeforening, Lars Nesje, mener at innmeldingssystemet er for komplisert. – Jeg tror dette svikter relativt ofte fordi prosedyrene blir for tungvinte, sier Nesje.

NRK Troms og Finnmark 16.2. 2009

Alle fortjener helsetjeneste

– Å nekte udokumenterte innvandrere helsetjenester er en helseblokade. Det er ikke et land som Norge verdig, skriver Svein Aarseth, leder i Oslo legeforening, under spalten Meninger i Dagsavisen. – Jeg har aldri sett dokumentasjon på at det å yte helsetjenester til denne gruppen bidrar til uønsket innvandring eller til at udokumenterte i større grad forblir i landet. Det kan ikke være slik at politiske målsettinger om innvandringspolitikk går foran viktige humanitære prinsipper – å yte helsehjelp, skriver han.

Dagsavisen 17.2. 2009

Anbefalte artikler