Legeforeningen i mediene

Artikkel

UNN trenger flere hender

Etter at omleggingene startet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) høsten 2008 har de ansatte vært bekymret for arbeidsmiljøet og sien pasienter. Jo-Endre Midtbu, foretakstillitsvalgt i Yngre legers forening ved UNN er kjent med at sykepleiere og leger slutter ved sykehuset på grunn av omstillingene. – Det har ikke UNN råd til. Vi er fagfolk som er her for å ytre det beste for pasientene, sier han.

Nordlys 28.2. 2009

Legelønna skyldes etterspørsel

Faste tillegg gir lønnsgap mellom prester og leger. Torunn Janbu, Legeforeningens president, synes det blir feil å spørre hva legene har gjort for å få en bedre lønnsutvikling enn prestene. – Samfunnet har hatt stort behov for legenes tjenester. Vi får betalt for de tjenestene, sier hun. – Vi har akseptert lang arbeidstid og unntak fra vernebestemmelsene i Arbeidsmiljøloven, påtatt oss mye nattarbeid og ansvar, og viser stor fleksibilitet når det gjelder arbeidstid og arbeidssted, sier Janbu til Vårt Land.

Vårt Land 9.3. 2009

Anbefalte artikler