KUNNGJØRINGER

Artikkel

Forslag til vedtektsendringer

Forslag til endring av Ofs vedtekter og valginstruks vil bli lagt ut på Ofs nettsider www.legeforeningen.no/?id=2704 innen 20.3. 2009 (minimum fire uker før årsmøtet, ifølge Ofs vedtekter § 17).

Årsmøte i LVS

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LSV) avholder sitt 19. ordinære årsmøte torsdag 23.4. 2009 kl 17 i Grønt Auditorium B1.U013, Rikshospitalet, Oslo. Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må melde disse snarest mulig til LVS kontor, postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo – senest innen 20.3. 2009.

I tilknytning til årsmøtet vil det bli avholdt en konferanse med tittelen: «Er norsk medisinsk forskning nede for telling?»

Program for konferansen er sendt alle medlemmer og ligger på LVS’ Internett-side: www.legeforeningen.no/?id=6890

Endring av spesialistreglene i ortopedisk kirurgi

I tråd med landsstyrets anbefaling har Helse- og omsorgsdepartementet bestemt at spesialistreglene i ortopedisk kirurgi endres og får slik ordlyd:

  1. Seks års tjeneste i ortopedisk kirurgi. Minimum to år av den samlede tjenesten skal utføres ved avdeling hvor det drives utstrakt skadebehandling.

Inntil ett år kan erstattes av:

  1. forskningstjeneste, eller

  2. tjeneste i relevante spesialiteter, eller

  3. tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin.

Merknad til pkt. 1.b.

Med tjeneste i relevante spesialiteter menes anestesiologi, fysikalsk medisin og rehabilitering, generell kirurgi inkl. de kirurgiske grenspesialiteter, nevrokirurgi, nevrologi, plastikkirurgi, radiologi, revmatologi.

Ikrafttreden umiddelbart.

Kravet til kursutdanning og kravene i operasjonslisten er uendret.

Anbefalte artikler