KUNNGJØRINGER

Artikkel

Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt følgende:

Løvåsen sykehjem godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II for inntil 1/2 års tellende tjeneste i relasjon til spesialistreglene i indremedisin og geriatri.

Vedtaket gjaldt fra 30.09.2008.

Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger, endokrinologisk seksjon godkjennes som gruppe II-institusjon i endokrinologi.

Vedtaket gjelder fra 10.2. 2009.

Aker universitetssykehus HF, endokrinologisk klinikk og Ullevål universitetssykehus HF, bryst- og endokrinkirurgisk avdeling sammen er godkjent som utdanningsinstitusjon i gruppe I for spesialiteten bryst- og endokrinkirurgi i henhold til godkjent samarbeidsavtale.

Samarbeidsavtalen tilsier at avdelingene sammen er godkjent for hele utdanningen, og at hver avdeling kan gi inntil 1,5 års tellende tjeneste.

Vedtaket gjelder fra 5.2. 2009.

Anbefalte artikler