Nytt om navn

Artikkel

Medinnovas idépris til Ullevål-forskere

Fra venstre: Øygunn Aass Utheim, Tor Paaske Utheim, Sten Ræder og Trang Huynh. Foto T. P. Utheim

Medinnovas idépris for 2008 er tildelt fem forskere ved Ullevål universitetssykehus. Tor Paaske Utheim (f. 1976), Sten Ræder (f. 1976), Øygunn Aass Utheim (f. 1974), Trang Huynh (f. ????) og Torstein Lyberg (f. 1947) har utviklet utstyr og metoder for å lagre og transportere dyrkede stamceller fra hornhinne og bindehinne. Stamcellene kan dermed fraktes til øyeklinikker over hele verden, og gjør behandling for hornhinnesykdom mulig for langt flere pasienter. Metoden, som er omtalt både i norske og internasjonale medier, muliggjør også kvalitets- og sterilitetskontroll. Forskningsprosjektet har vakt internasjonal anerkjennelse, og forskerne har mottatt flere priser, skriver Helse Sør-Øst. Forskergruppen jobber nå ved Harvard Medical School, Boston, USA, og Ullevål universitetssykehus, hvor prosjektet videreutvikles i samarbeid med Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA.

Medinnova er et datterselskap av Rikshospitalet, og prisen deles ut til ansatte i Helse Sør-Øst som kommer med den beste kommersialiserbare ideen til Medinnova. Prisen er på 250 000 kroner.

Oslo universitetssykehus stiftet

1.12. 2008 ble Oslo universitetssykehus stiftet. Det nye helseforetaket består av tidligere Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus. Erik Omland (f. 1948) er fra 1.1. 2009 konstituert som administrerende direktør for det nye helseforetaket. Han har lang erfaring med sykehusledelse, og har ifølge styret oppnådd gode resultater som direktør ved Sykehuset Asker og Bærum. Inntil ny permanent direktør er på plass fortsetter de tre nåværende administrerende direktørene ved de tre sykehusene sine oppgaver med oppfølging og daglig ledelse, skriver Ullevål universitetssykehus.

Tre fikk Lungeprisen

Lungeprisen for beste publikasjon 2008 er tildelt Chandra S. Devulapalli (f. 1963), Sveinung Sørhaug (f. 1968) og Sverre Lehmann (f. 1966). Devulapalli får prisen for artikkelen Severity of obstructive airways disease by age 2 years predicts asthma at 10 years of age, publisert i Thorax, Sørhaug for artikkelen Release of neuroendocrine products in the pulmonary circulation during intermittent hypoxia in isolated rat lung, publisert i Respiratory Physiology and Neurobiology, og Lehmann for artikkelen Clinical data discriminating between adults with positive and negative results on bronchodilator testing, publisert i The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. Prisen deles ut av Norsk forening for lungemedisin, og prisvinnerne får 10 000 kroner hver.

Hjelper overvektige barn

Seksjonsoverlege Martin Handeland (f. 1965) og klinisk ernæringsfysiolog Magnhild Pollestad Kolsgaard (f. 1974) får Hjelpestikkeprisen 2008 for sitt arbeid med overvektige barn og unge. Prisen, som er på 400 000 kroner, deles ut av Institusjonen Hjelpestikker og finansieres gjennom inntekter fra Nitedals fyrstikkprodukter. Den går til personer, foreninger eller institusjoner som har gjort en betydelig sosial aller humanitær innsats, eller som har fremmet medisinsk forskning med sikte på bedring av levevilkårene for barn, eldre eller handikappede.

Kolsgaard er prosjektleder ved Stor & Sterk-prosjektet ved Ullevål universitetssykehus, som samarbeider med helsestasjoner, skolehelsetjeneste og Oslos bydeler for å forebygge fedme blant barn og unge.

Handeland er fagansvarlig for barn og unge ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold. Begge prisvinnerne mener det er viktig med tidlig intervensjon, og ønsker en gjeninnføring av veiing og måling av skolebarn, heter det i en pressemelding. Kolsgaard ønsker at prispengene skal komme helsesøstrene til gode, mens Handeland vil opprette et nettsted for barn og unge som sliter med overvekt.

Forskningsmidler til nevrologer

Anette Huuse Farmen (f. 1972) og Kristin Løken (f. 1979) ved Sykehuset Innlandet, Lillehammer, er tildelt 50 000 kroner fra bioteknologiselskapet Biogen Idec. De to er under spesialisering i nevrologi, og pengene skal brukes til et forskningsprosjekt på en gruppe norske pasienter som har multippel sklerose, og som trenger akutt steroidbehandling i sykehus. Målet er å finne ut om det er noen forskjell dersom behandling gis om natten i stedet for på dagtid.

Nevrolog Trygve Holmøy (f. 1960) ved Immunologisk institutt, Rikshospitalet, og Nevrologisk avdeling ved Ullevål universitetssykehus, ble tildelt 25 000 kroner for sin forskning på vitamin D, multippel sklerose og beinskjørhet.

Også Sonia Gavasso (f. 1965) fikk 25 000 kroner. I sitt doktorgradsarbeid ved Institutt for klinisk medisin, Universitet i Bergen, forsker hun på antistoffer som kan ødelegge virkningen av medisiner.

Prisene ble delt ut under Nevrodagene, som arrangeres av Norsk nevrologisk forening.

Fremmer sunt kosthold

De to organisasjonene Norsk tamilsk helseorganisasjon og Helseforum for kvinner er tildelt Ernæringsprisen 2008. Prisen, som deles ut av Nasjonalt råd for ernæring, går til kandidater som har gjort en spesiell innsats for å fremme et sunt kosthold blant personer med innvandrerbakgrunn, skriver Sosial- og helsedirektoratet. Norsk tamilsk helseorganisasjon er en frivillig organisasjon som jobber for å heve helsetilstanden blant tamiler i Norge. Helseforum for kvinner er et helsekvalifiserende senter som har fokus på kosthold, trening og livsstilsendring for kvinner. Vinnerne får 25 000 kroner hver.

Anbefalte artikler