Nytt om navn

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Kongens gull til Telje

  Kongens gull til Telje

  Jo Telje (f. 1940) er tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull for sitt mangeårige engasjement innen samfunnsmedisin.

  Telje har jobbet som allmennlege i over 40 år, 32 av dem ved Vinstra legekontor i Nord-Fron kommune. I tillegg var han lektor ved Universitetet i Oslo fra 1982 til 2008. Tidlig i 1970-årene var han sentral under oppbyggingen av Universitetet i Tromsø, i forbindelse med utviklingen av studietilbudet i allmennmedisin. Han har generelt vært opptatt av å utvikle samfunnsmedisinen som fag, blant annet ved å gjøre den mer praktisk rettet, få inn mer distriktsmedisin og få inn pasientkontakt på et tidligere tidspunkt. Han har veiledet 35 turnusleger og hatt tre veiledningsgrupper i spesialistutdanningen. Han har vært aktiv i flere råd og utvalg, hatt flere tillitsverv i Legeforeningen og har vært medlem av Rådet for legeetikk i 12 år. Telje har jobbet med kvalitetssikringsprosjektet SATS (Sekretariat for utvikling av allmennmedisinske kvalitetsindikatorer) og vært sakkyndig medlem av Pasientskadenemnda. Han har også mottatt flere priser.

  Selv om han har gått av med pensjon, vil han fortsatt være tilknyttet Universitetet i Oslo, blant annet som varamedlem i fakultetsstyret.

  LHLs ærespris

  LHLs ærespris

  Professor Amund Gulsvik (f. 1941) er tildelt Landsforeningen for hjerte- og lungesykes (LHL) ærespris for 2008 for sin ekstraordinære forskningsinnsats rundt forekomst av, årsaker til og forebygging av kols og astma.

  Gulsvik er spesialist i lungesykdommer, hjertesykdommer og indremedisin. Han har vært professor ved Universitetet i Bergen i 26 år, er leder av Seksjon for lungemedisin og er klinisk respirasjonsfysiolog. Han er også overlege ved Lungeavdelingen ved Haukeland universitetssykehus. Her har han etablert et stort og internasjonalt anerkjent forskningsmiljø som har gitt verdifulle bidrag innen lungeepidemiologi. Gulsvik har jobbet med lungemedisin i 40 år, og står bak den aller første doktoravhandlingen om kols i Norge. Han har også bidratt til å utvikle norske normalverdier for måling av lungefunksjon hos voksne – også kalt «Gulsviks verdier», heter det fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. I mer enn 25 år har han utdannet studenter, leger og doktorgradskandidater i lungemedisin.

  LHLs ærespris ble delt ut på den internasjonale kolsdagen 19. november 2008. Prisen deles ut for sjette gang, og består av en plakett, en bronseskulptur og 50 000 kroner som prisvinneren skal gi videre.

  Årets Finnmarkslege

  Årets Finnmarkslege

  Julia Waldner (f. 1956) er av Finnmark Legeforening kåret til Årets Finnmarkslege for sin innsats overfor kvinner med urininkontinens. Prisen deles ut til en lege som har gjort noe ekstraordinært utover det som ligger i den stillingen en innehar.

  Svært mange kvinner rammes av urininkontinens, og et av behandlingsalternativene er kirurgiske inngrep. Ved Gynekologisk avdeling ved Hammerfest sykehus har Julia Waldner ledet utviklingen av en ny kirurgisk metode. Juryen mener det er unikt at en liten avdeling med relativt små ressurser står bak et slikt utviklingsarbeid. Kvalitetsregisteret i Norge viser at Waldners avdeling ligger på topp i landet når det gjelder behandling av urininkontinens, skriver Helse Finnmark. Kvalitetsindikatorene som benyttes er blant annet om kvinnene er fornøyd med behandlingen og om lekkasjen er borte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media