Minneord

Gunnar Bjørnland Om forfatteren
Artikkel

En hedersmann innen norsk allmennmedisin er gått bort. Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Thor Hanch-Hansen døde 23.11. 2008, 78 år gammel, etter å ha blitt rammet av en relativt akutt malign lidelse med komplikasjoner.

Thor Hanch-Hansen var født i Sarpsborg 5.8. 1930. Han tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1955, som en av de yngste og beste på kullet. Mange hadde nok ventet seg en akademisk karriere av Thor. Sykehusmedisinen var absolutt i skuddet for 50 år siden, men Thor konkluderte allerede i kullboken fra 1955 at hans fremtidsplaner først og fremst var privat praksis for endelig å lære å kjenne mennesket bak kasuset. Han var en av de meget få som valgte denne løpebanen.

Etter turnustjeneste ved Tromsø sentralsykehus og distriktstjeneste i Salangen startet han allerede i 1957 privatpraksis i Askim i Østfold, og her har han med korte studieopphold fungert siden. Han innså tidlig at skulle allmennmedisinen få noen plass i norsk helsevesen, måtte man samarbeide og legge til rette for levelige forhold for allmennlegene. Han startet en av de første gruppepraksisene og er tillagt hovedæren for at man fikk organisert en ordnet legevakttjeneste for Indre Østfold, noe som selvsagt lettet byrdene for kollegene, men som kanskje først og fremst tjente pasientene.

Thor Hanch-Hansen var et typisk jamenneske. Utallige var de verv og stillinger han hadde som tillitsvalgt: formann i Østfold lægeforening 1974 – 77, medlem i Aplfs landsråd 1972 – 75, representant på Legeforeningens landsstyre 1974 – 77 og leder av Norsk trygdemedisinsk forening 1992 – 94. Han var rådgivende lege for Rikstrygdeverket i Indre Østfold 1980 – 91 og rådgivende overlege i Trygdeetaten i Østfold fra 1992.

Han har holdt seg topp faglig oppdatert gjennom 50 år. I 1973 ble han godkjent allmennpraktiker og i 1985 spesialist i allmennmedisin. Thor har likt å undervise studenter og turnusleger, og tallrike er de yngre leger som i dag kan takke ham for strikt innføring i den kliniske praksis.

Til tross for et gemyttlig vesen hadde han en kompromissløs lojalitet til sine pasienter, og med sine store fagkunnskaper vil han bli stående som en betydelig skikkelse i norsk allmennmedisin.

Thor Hanch-Hansen ble bisatt ved Ask kirke i nærvær av en enorm deltakerskare 2.12. 2008. Tanker og medfølelse går til hans trofaste kone gjennom 54 år, Aud samt tre barn og sju barnebarn. Han vil bli savnet og husket som en enestående kullkamerat og kollega.

Anbefalte artikler