Tilbyr kurs i forskningsveiledning

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Som resultat av Legeforeningens økte satsing på forskning vil det våren 2009 tilbys kurs i forskningsveiledning.

  Kurset henvender seg primært til leger ansatt i Helse Sør-Øst som allerede er veiledere eller som skal inn i en forskningsveiledningssituasjon. Det første kurset er et pilotprosjekt, men initiativtakerne ser ikke bort fra at dette kan bli et permanent tilbud som på sikt også kan tilbys andre regionale helseforetak.

  – Vi tror kurset vil fylle et behov for skolering og at det vil gi gode veiledningsverktøy for de som skal veilede leger i ulike faser av deres forskningskarriere, sier Åse Brinchmann-Hansen i seksjon forskning i Legeforeningen. Hun er en av initiativtakerne bak kurset. Kursledere er professorene Gunnar Handal og Kirsten Hofgaard Lycke. – De har begge lang erfaring med kurs i veiledning for spesialistutdanningen og i forskningsveiledning, sier Brinchmann-Hansen. Legeforeningen, Helse Sør- Øst RHF og det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo er initiativtakere til kurset som har oppstart første uke i april 2009. Det er modulbasert og vil i sin helhet gjennomføres i løpet av inneværende år.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media