Stort faglig engasjement

Tatjana Razumova Om forfatteren
Artikkel

Retningslinjer og veiledere og medisinske kvalitetsregistre var tema på den årlige konferansen for de fagmedisinske foreningene.

Konferansen skapte engasjement. Foto Tatjana Razumova

Muligheten til å utveksle meninger og erfaringer og å diskutere aktuelle faglige temaer med kolleger, var noe av det deltakerne på konferansen ga uttrykk for at de satt pris på. Nærmere 70 representanter for styrene og kvalitetsutvalgene i de fagmedisinske foreningene deltok på konferansen som fant sted på Radisson SAS Airport Hotel Gardermoen 10.11. 2008. Det ble et vellykket arrangement med interessante innledninger og spennende diskusjoner.

Bakgrunnen for valg av temaer på konferansen var tilbakemeldinger fra de fagmedisinske foreningene som mener at disse temaene er svært aktuelle for arbeidet i den enkelte forening. FaMe-gruppen som består av landsstyrerepresentanter fra de fagmedisinske foreningene og Legeforeningens pasientsikkerhetsutvalget, var tett involvert i arbeidet med å planlegge konferansen.

Temaet retningslinjer og veiledere skapte mye debatt. Jan Sigurd Røtnes, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Heidi Rudi, fagsjef i Helsetilsynet og John-Arne Røttingen, direktør ved Kunnskapssenteret, bidro med innlegg. Det var også en interessant presentasjon av erfaringer med utarbeiding av en faglig veileder for Norsk gynekologisk forening ved Knut Hordnes og Rolf Kirschner.

Når det gjaldt temaet medisinske kvalitetsregistre, ble det holdt interessante foredrag om kvalitetsregistrenes rolle, om forskjellen mellom sentrale helseregistre og kvalitetsregistre, og om personvernet knyttet opp mot medisinske kvalitetsregistre. Camilla Stoltenberg, assisterende direktør ved Nasjonalt folkehelseinstitutt og Cecilie Rønnevik, seniorrådgiver ved Datatilsynet, var blant foredragsholderne. Overlege Lars Ivar Havelin delte sine erfaringer med utarbeiding av et nasjonalt register for leddproteser, mens Bjørn-Yngvar Nordvåg, leder av Norsk reumatologisk forening, orienterte om de fagmedisinske foreningenes og Legeforeningens rolle i planlegging og etablering av medisinske kvalitetsregistre.

Anbefalte artikler