Artikkel

Legeforeningen har skiftet reisebyrå

Fra 1.1. 2009 er Heitmann Travel Legeforeningens nye samarbeidspartner for bestilling av reiser. Reisende i regi av Legeforeningen (tillitsvalgte, kursreisende og ansatte) som ønsker bistand til reisebestilling kan nå kontakte dette reisebyrået i forbindelse med reise og overnatting. Heitmann Travel nås på telefon 23 10 24 00 eller e-post salg@heitmann.no. Avtalen med Berg-Hansen er sagt opp med virkning fra 1.1. 2009.

Reisebyrået har mandat til kun å akseptere bestillinger når reisens formål/prosjekt oppgis. Det er derfor viktig at den reisende er presis i forhold til hvilket formål reisen skal belastes, eventuelt om det er en reise som søkes refundert av Utdanningsfond II eller III og som da faktureres den reisende selv. Reisebyrået har også mandat til å styre hotellbestillinger til de hoteller som Legeforeningen til enhver tid har avtale med og til å velge billigste reisemåte så langt det lar seg gjøre. Legeforeningen har for 2009 inngått hotellavtaler med Rica Hotels, Thon Hotels og Soria Moria kurs- og konferansesenter. Avtalen med Radisson SAS opphører. Utfyllende og oppdaterte opplysninger om Legeforeningens reisepolicy, reiseretningslinjer og avtaler innen reiseområdet finnes på www.legeforeningen.no/?id=243

Journalen fikk «månedens sak» i Journalisten

Journalen, som utgis av Oslo legeforening, fikk månedens sak på baksiden av Journalisten nr. 20/2008 med sin påvisning av økning i ambulanseoppdragene etter Ali Farah-saken. Journalist og lege Kristin Mack ville undersøke om det stemte at antallet ambulanseoppdrag har økt kraftig etter episoden i Sofienbergparken i fjor sommer. – Samtidig ville vi følge opp den stadige bevegelsen i Ali Farah-saken, sier Kristin Mack til Journalisten.

Les mer: www.legeforeningen.no/?id=149730

Overgangsregler i forbindelse med overgang til nye spesialistregler i samfunnsmedisin

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt overgangsregler i forbindelse med overgang til nye spesialistregler i samfunnsmedisin, retningslinjer for bruk av tilleggsordningen og endret veiledet utdanningsprogram i samfunnsmedisin. Følgende endringer er lagt inn i spesialistreglene for samfunnsmedisin:

Overgangsregler

I forbindelse med overgang til nye spesialistregler i samfunnsmedisin innføres følgende overgangsregler frem til 1.7. 2012:

I denne overgangsperioden kan kombinasjoner av tjeneste, kursprogram og veiledet utdanningsprogram benyttes på følgende måte:

  1. Tjeneste etter gammel eller ny ordning

  2. Kursprogram etter gammel eller ny ordning

  3. Veiledet utdanningsprogram etter gammel eller ny ordning

Retningslinjer for bruk av tilleggsordningen

  1. Det er et absolutt krav at tjenestens varighet opprettholdes til fire år.

  2. Samfunnsmedisinsk arbeid utenfor helsetjenesten, men med helserelevant innhold, kan erstatte samfunnsmedisinsk tjeneste i inntil ett år på statlig eller kommunalt nivå avhengig av tjenestens karakter eller art.

  3. Internasjonalt samfunnsmedisinsk arbeid kan erstatte tjeneste på kommunalt eller statlig nivå ut fra tjenestens karakter eller art. I søknaden må det klargjøres om det internasjonale arbeidet er ment å erstatte den samfunnsmedisinske tjenesten på kommunal eller statlig nivå.

  4. Det er mulig å få godkjente internasjonalt samfunnsmedisinsk arbeid som erstatning for både kommunal og statlig tjeneste.

  5. Det veiledete utdanningsprogrammet er en sentral del av utdanningen til spesialist i samfunnsmedisin, og det skal tungtveiende grunner til å fravike dette. Hvis det skal vurderes å dispensere fra kravet om veiledet utdanningsprogram må legen dokumentere å ha tilsvarende innsikt i og erfaring fra det samfunnsmedisinske arbeidsfeltet som går klart ut over kravene i spesialistreglene. Det kan gis dispensasjon der hvor det er gjennomført et veiledet utdanningsprogram fra et annet land som tilsvarer det norske veiledete utdanningsprogrammet.

  6. Dersom legen har mangler i kursutdanningen, må det dokumenteres tilsvarende kompetanse.

Anbefalte artikler