LEIF allmennmedisin er lansert

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Mandag 8. desember ble LEIF allmennmedisin lansert som en permanent tjeneste.

LEIF som opprinnelig står for Legers etterutdanning i Fremtiden, ble etablert som et prosjekt i Legeforeningen omkring etterutdanning av legespesialister. LEIF er ment å være et hjelpemiddel for den enkelte lege til å gjøre etterutdanningen bedre, mer målrettet og effektiv. Den ble lansert som en fullverdig tjeneste 1.1. 2007, men var da ikke tilrettelagt for allmennmedisinere.

– Allmennmedisin har i mange år hatt et system med tidsbegrenset spesialistgodkjenning og obligatorisk resertifisering, slik at tankegangen om planlegging av kontinuerlig etterutdanning ikke er fremmed, sa prosjektleder Christian Lycke Ellingsen under lanseringen.

– Men selv om både LEIF og LEIF Allmennmedisin nå er lansert som en permanent tjeneste betyr det ikke at arbeidet er ferdig. Arbeidet med å rekruttere brukere må fortsette, men jeg tror det blir enkelt for allmennmedisinerne. De er fra før vant til å måtte dokumentere sin etterutdanning for å beholde spesialistgodkjenningen, sa han.

– Vi må fortsette å stimulere den enkelte legespesialist til å bruke LEIF, og gi ham eller henne en opplevelse av at det faktisk nytter, understreket Lycke Ellingsen. – Dessuten må vi arbeide gjennom opinionsdannere, og vi må fortsette arbeidet overfor arbeidsgiverne. At medarbeiderne bruker LEIF er nyttig også for arbeidsgiver slik at de skal kunne ha en oversikt over etterutdanningsaktiviteten som gjennomføres. Kanskje kan LEIF også være med å sette en standard for hva som er «god nok» etterutdanning og dermed hvor mye ressurser det er rimelig å bruke, sa han.

Anbefalte artikler