Legeforeningen i mediene

Artikkel

Vurderer helsekort for alle

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen vil samle vår sykehistorie i ett kort. Kortet vil være på størrelse med et bankkort, og hver og en av oss skal ha fullkontroll over det. – Det er en spennende tanke, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen. Legeforeningen er positiv til at det utredes en pasientjournal på et kort som vi selv bærer med oss. – Det krever imidlertid et omfattende arbeid, både når det gjelder teknikk og personvern, sier Janbu. Hun er ikke i tvil om at elektronisk pasientjournal og elektronisk utveksling av pasientinformasjon er fremtiden.

Aftenposten 31.12. 2008

Ingen tro på trylleformel

Torunn Janbu, Legeforeningens president, er positiv til ny helsereform, men setter ikke uten videre legesignatur på resepten helseministeren vil forskrive, skriver Aftenposten i et intervju med legepresidenten. – Vi trenger gjennomarbeidede nasjonale helseløsninger med åpning for lokal tilpasning, sier hun.

Aftenposten 3.1. 2009

Tidspresset går på helsen løs

Matpauser sløyfes, ledere har for lite tid og verneombud må gjøre jobben på fritiden. Arbeidstilsynet mener tidspresset på norske sykehus kan gi helseskader. – Bevisstheten rundt arbeidsmiljøet har økt etter «God vakt»- kampanjen både blant de ansatte og i sykehusledelsen, konstaterer Johan Torgersen, foretakstillitsvalgt i Yngre legers forening i Helse Bergen.

Bergens Tidende n8.1. 2009

Anbefalte artikler