Legeforeningen i mediene

Artikkel

Riktig av legen å si nei

Legeforeningen mener det er riktig å si nei til å utføre operasjoner dersom legen føler seg for sliten.

– Legen har plikt til å si nei i slike tilfeller, selv om det er sjelden vi hører om at dette skjer. Vi er kjent med at leger kan oppleve press, for eksempel for å unngå at operasjoner strykes. Dette kan være vanskelig også fordi legen føler ansvar for pasienten, sier Torunn Janbu til Adresseavisen i forbindelse med at en pasient måtte vente i ni dager på operasjon ved St. Olavs hospital fordi legen angivelig var for sliten til å utføre operasjonen på oppsatt tidspunkt. Janbu understreker at hun uttaler seg på generelt grunnlag.

Adresseavisen 11.12. 2008

Disse får neppe jobb på sykehus

Helseministeren sier blankt nei til flere nye leger i sykehus. Nyutdannede må satse på jobb som fastlege, kommunelege eller i sykehjem, skriver Aftenposten. – Det er i primærhelsetjenesten at behovet for leger er stort. Jeg skal bli den første helseminister som får det til, sier Hanssen. – Ingenting tyder på at det er aktuelt med frysing av stillinger på sykehusene nå. Det vil skape mye motstand og antagelig heller ikke være særlig effektivt, sier Jan Emil Kristoffersen, leder i Allmennlegeforeningen. Han understreker at hovedveksten i legestillinger må komme i primærhelsetjenesten, men at det også må være noe vekst i sykehusene. Dette må samstemmes, sier han.

Aftenposten 11.12. 2008

Anbefalte artikler