KUNNGJØRINGER

Artikkel

Godkjenning av utdanningsinstitusjon i barne- og ungdomspsykiatri

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt at Sykehuset Østfold HF godkjennes som utdanningsinstitusjon i barne- og ungdomspsykiatri for inntil tre års tellende tjeneste for tjeneste ved BUPP Moss.

Vedtaket gjelder fra 25.11. 2008.

Godkjenning av utdanningsinstitusjon i lungesykdommer

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt at Helse Førde HF godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II for inntil 18 måneders tellende tjeneste i relasjon til spesialistreglene i lungemedisin for tjeneste ved medisinsk klinikk.

Vedtaket gjelder fra 25.11. 2008.

Anbefalte artikler