()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidligere overlege ved medisinsk avdeling ved Hammerfest sykehus, Ove Edvard Aronsen, født 1943, døde høsten 2008 etter lang tids sykdom. Aronsen var fra Oslo og tok sin legeutdanning i Østerrike.

  Han kom første gang til Hammerfest som assistentlege i 1975. Dette sykehuset skulle bli hans arbeidssted helt frem til han gikk av som pensjonist i 2007, kun avbrutt av perioder for videreutdanning ved andre sykehus, spesielt universitetssykehusene i Tromsø og Trondheim. I 1984 ble han overlege ved medisinsk avdeling og i 1999 avdelingsoverlege samme sted.

  Han var en svært dyktig kliniker og allsidig indremedisiner, og særlig var det pasienter med mage- og tarmsykdommer han fikk til behandling. Etter hvert ble han spesialist på dette feltet hvor han opparbeidet seg et svært godt omdømme i medisinske kretser over hele Norge. Han gjorde tidlig avanserte mage- og tarmutredninger her i Hammerfest. I tillegg vedlikeholdt han hele tiden sin store kunnskap innenfor de andre fagfeltene innenfor indremedisin.

  Han innså tidlig betydningen av å legge forholdene til rette for landsdelens egne studenter og unge kolleger ved å gi de yngre legene ansvar og utfordrende oppgaver som befestet deres interesse for faget indremedisin. Det er mange kolleger rundt i landet som i glede og takknemlighet tenker tilbake på tiden i Hammerfest under Ove Aronsens veiledning. Også hans vennlighet og fine holdninger overfor pasientene vil bli husket. De pasientene som var så heldige å komme til Ove, ble nøye undersøkt og han tok seg alltid tid til å høre på hva de hadde å si. Det står stor respekt av hans innsats som indremedisiner i Finnmark i et kvart århundre.

  Som alderspensjonist flyttet han til Sør-Sverige hvor han har en stor del av familien. Alle hadde ønsket ham en god pensjonisttilværelse, men dessverre ble han rammet av betydelig sykdom.

  Våre varme tanker går til barn og barnebarn. Vi lyser fred over Oves minne.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media