()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det var med sjokk og sorg vi mottok meldingen 6.10. 2008 om vår gode kollega Einar Salens plutselige bortgang.

  Einar Salen ble født på Bryne 19.11. 1948 og vokste opp på Kåsen. Han tok først handelsskole, senere examen artium ved Bryne Gymnas i 1969. Høsten samme år, reiste han sammen med andre ungdommer fra Rogaland til Spania for å studere medisin. Han ble opptatt ved universitetet i Oviedo, hvor han tok den prekliniske delen av studiet. I 1971 begynte han den kliniske del av medisinstudiet ved Aker Lørenskog, og fullførte studiet i 1976. I 1971 giftet han seg med Kari Mette Larsen.

  Turnustjenesten avtjente han ved Telemark Sentralsjukehus i Skien og distriktsturnus i Selje på Stad. Etter endt turnustjeneste kjøpte Einar og Kari hus på Ganddal, og samme år, 1977, begynte han i privat praksis i Stangelandshuset på Bryne. I 1996 flyttet han over til Sandtangen legesenter. Foruten arbeidet i allmennpraksis har han nesten hele tiden vært tilsynslege på sjukeheim, i mange år på Bryneheimen og i senere år på Sivdamheimen. Som ledd i utdanningen til spesialist i allmennmedisin, gjennomførte han sideutdanningen ved psykiatrisk avdeling på Dale og ved røntgenavdelingen ved Sentralsjukehuset i Rogaland.

  Einar Salen var en dyktig kliniker og en godt likt lege. Han hadde et lyst sinn og hadde lett for å komme i kontakt med folk. Spesielt hadde han godt lag med eldre mennesker. Han drev sin praksis på en forbilledlig og effektiv måte, var alltid à jour med arbeidsoppgaver. Han deltok aktivt i etterutdanning og hadde nylig fornyet sin spesialitet i allmennmedisin.

  Som kollega var han en svært avholdt mann, som vi alltid følte oss vel sammen med. Med sitt gode humør og sine slående replikker, bidro han alltid til fruktbart samarbeid og velfungerende arbeidsmiljø.

  Einar Salen var ellers en typisk hjemmets mann. Han satte utrolig pris på familien sin og tilbrakte så mye tid som mulig sammen med dem. Einar var et lekende menneske som ofte fant på morsomme aktiviteter sammen med barna og barnebarna. Stor glede hadde han også av leiligheten i Spania, der han og Kari ferierte så ofte som mulig.

  For oss på Sandtangen legesenter er det et stort savn og tomrom etter Einar. Størst er likevel sorgen for Kari og familien, og våre tanker går til dem.

  Vi lyser fred over Einar Salens minne.

  På vegne av kolleger ved Sandtangen legesenter

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media