Vil synliggjøre samfunnsmedisinen

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Norsk Samfunnsmedisinsk Forening (NORSAM) vil gjøre samfunnsmedisinen synlig i dagens helsedebatt og arbeider iherdig for å verve nye medlemmer til foreningen.

  Einar Braaten leder NORSAM. Foto Cecilie Bakken
  Einar Braaten leder NORSAM. Foto Cecilie Bakken

  – Vårt poeng er at mange leger som er spesialister innen andre fagområder, også arbeider med samfunnsmedisinske oppgaver, sier Einar Braaten, leder i NORSAM. – Det kan være kommuneleger som har sin hovedstilling som fastlege, ansatte hos fylkesmannen, i helsetilsynet, Helsedirektoratet, ved Folkehelseinstituttet, Legemiddelverket, regionale helseforetak eller annet. Vi mener alle disse utfører viktig samfunnsmedisinsk arbeid, men at de ikke får bidratt til å utvikle samfunnsmedisinen som fagfelt fordi de er «usynlige» som f.eks. «seniorrådgiver» i Helsedirektoratet, sier han.

  – NORSAM skal være en møteplass for samfunnsmedisinsk arbeid. – Vi er en fagmedisinsk forening under Legeforeningen, og vi vil jobbe for en bedre helseplanlegging og for at helse skal bli høyeste prioritet i all samfunnsplanlegging, sier Braaten.

  – Vi trenger medlemmer fra ulike områder i helsevesenet for å ha bredest mulig erfaringsbakgrunn, og vi trenger medlemmer for å bli en slagkraftig organisasjon som blir lyttet til, sier han. – Vi ønsker dessuten en best mulig utvikling av den samfunnsmedisinske utdanningen tilpasset dagens helsevesen, og vi ønsker utvikling og rekruttering av nye samfunnsmedisinere, understreker foreningslederen.

  Foreningen har nylig utarbeidet en vervebrosjyre som bl.a. inneholder en test der man kan krysse av for ulike svaralternativer. Ønsker du å være med på å påvirke utviklingen av helsetiltak og helsetjenester, jobber du med å få oversikt over sykdom og helse i befolkningen og med samfunnsfaktorer som påvirker helsetilstanden? Ønsker du å bidra til gode tiltak i helsevesenet, liker du å planlegge og å organisere, og vil du være med å evaluere effekt og se på resultater av tiltak som settes i gang? er blant spørsmålene i testen.

  – Dersom man krysser av for to eller flere av disse utsagnene, er det en indikasjon på at man kan ha en samfunnsmedisiner i magen, sier Braaten.

  Les mer på foreningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/?id=82317

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media