()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fond for forebyggende medisin

  Fond for forebyggende medisin

  Sentralstyret har oppnevnt følgende medlemmer av komité for vurdering av pristildeling fra Fond for forebyggende medisin: Charlotte Haug (leder), Åsa Rytter Evensen og Kristian Hagestad (medlemmer). Varamedlemmer: Petter Jensen Gjersvik og Eivind Meland.

  Oppnevningen gjelder fra 1.1. 2009 –  31.12. 2012.

  Jubileumskonferanse for legesykehus

  Jubileumskonferanse for legesykehus

  I Barcelona har man siden 1998 hatt et eget sykehus for leger med psykiatriske lidelser og rusproblemer. I dagene 12.-14.11. 2008 ble tiårsjubileet markert med en jubileumskonferanse. Olaf G. Aasland, leder ved Legeforeningens forskningsinstitutt, besøkte sykehuset våren 2008, og han holdt også et plenumsinnlegg under jubileet.

  Det var de regionale spanske helsemyndighetene og den katalanske legeforeningen som gikk sammen om å etablere legesykehuset for ti år siden.

  Stigmatisering gjør at sykehuset bevisst har valgt å bruke uttrykket «syke leger». Av samme grunn legges pasientene inn under pseudonym. – Konfidensialiteten står fortsatt i høysetet. Legene som er inne til behandling får et dekknavn, ingen skal vite hvem som egentlig er der. Dette avspeiler kulturen i Sør-Europa hvor leger med problemer fremdeles er tabu, sier Aasland.

  Han mener leger med psykiske vansker er tabubelagt også her til lands. – Det er fortsatt behov for egne systemer i Norge der konfidensialiteten blir ivaretatt, og der man slipper å møte sine egne pasienter på venterommet, sier han og viser til tilbudet ved Villa Sana som også markerer sine første ti år i 2008.

  Legeforeningens forskningsinstitutt er tildelt oppgaven å evaluere virksomheten ved Villa Sana.

  Les mer: www.legeforeningen.no/?id=148619

  Nytt arbeidsprogram for LSA

  Nytt arbeidsprogram for LSA

  Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) har nylig vedtatt nytt arbeidsprogram for 2008 – 09. Foreningen har tre hovedsatsingsområder: å gjøre LSA til en forening medlemmene ikke kan være foruten, å få frem samfunnsmedisinerens og samfunnsmedisinens rolle i kommunesektoren og å få frem samfunnsmedisinen og samfunnsmedisinerne i ikke-kommunal sektor. Les mer om metoder og resultatmål på LSAs Internett-sider: www.legeforeningen.no/?id=148316

  Spørreundersøkelse om prosjektet «Allmennmedisin 2020»

  Spørreundersøkelse om prosjektet «Allmennmedisin 2020»

  Legeforeningen arbeider for tiden med en statusrapport om allmennmedisin med arbeidstittelen «Allmennmedisin 2020». Formålet er å beskrive hvilke utviklingstrekk som anses nødvendig for at allmennlegetjenesten skal kunne møte morgendagens utfordringer.

  Som et ledd i dette arbeidet ble det i begynnelsen av november sendt ut en spørreundersøkelse til alle medlemmene i Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin for å høre medlemmenes syn på noen spørsmål knyttet til dagens og fremtidens allmennmedisin.

  Internettkurs for tillitsvalgte

  Internettkurs for tillitsvalgte

  Forhandlings- og helserettsavdelingen i Legeforeningen er i ferd med å utvikle et kurs for tillitsvalgte i KS-området. Man vil benytte den samme, nye plattformen som foreningens LUPIN-kurs. Kurset vil ha en rekke koblinger opp mot en egen tillitsvalgthåndbok som for tiden er under oppdatering, mot egne nettsider for allmenne og egne lover samt mot Min side. Punktene under hvert tema vil bli bygget ut til en prosatekst som avsluttes med et spørsmål med flere svaralternativ. Kurset er planlagt ferdigstilt ved årsskiftet.

  PMUs ærespris 2008

  PMUs ærespris 2008

  Tove Rutle er tildelt Primærmedisinsk ukes ærespris 2008.

  Ideen bak Primærmedisinsk uke, som i år ble arrangert for 10. gang, har vært å lage en nasjonal møtearena for allmennleger og medarbeidere. Tove Rutle var med på å etablere PMU sammen med sin mann Olav, i 1989. Hun har vært helt sentral i hvert eneste PMU-arrangement siden, og har lagt ned en enorm innsats.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media