Artikkel

Revidert møteplan for sentralstyret – våren 2009

Mandag 19. januar

Tirsdag 27. januar

Tirsdag 27. – onsdag 28. januar (fra kl 16) – Ledermøte på Soria Moria Hotell og Konferansesenter

Tirsdag 24. februar

Onsdag 25. mars

Mandag 27. april

Tirsdag 19. mai

Tirsdag 2. juni

Onsdag 3. – fredag 5. juni – landsstyremøte i Bodø

Torsdag 18. juni

Snart 5 000 medlemmer

Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin hadde medio november nærmere 5 000 medlemmer inkludert pensjonister. Medlemstallet i Allmennlegeforeningen har økt med ganske nøyaktig 1 000 siden 1998. De fleste medlemmer av Allmennlegeforeningen er også medlemmer i Norsk forening for allmennmedisin.

Rapportering av betalt fagforeningskontingent 2008

Fra 2007 rapporterte Legeforeningen betalt fagforeningskontingent elektronisk til Skatteetaten.

Dette gjøres også for 2008. Det vil derfor ikke bli sendt ut kvitteringer per post. Medlemmene vil få tilsendt en oversikt over betalt kontingent i løpet av januar måned, tilsvarende en lønns- og trekkoppgave.

I forbindelse med selvangivelsen for 2008 vil post 311 (fagforeningskontingent) være ferdig utfylt. Arbeidsgiver trenger derfor ikke å innberette betalt fagforeningskontingent. Fradragsbeløpet i år er kr 3 150.

Eventuelle spørsmål kan sendes til medlem@legeforeningen.no.

Trinnvis kvalitet

TrinnVis Kvalitet – en elektronisk assistent som skal hjelpe små legekontor og legevakter med å komme i gang med systematisk kvalitetsarbeid i egen virksomhet – ble lansert 30.10. 2008. Den elektroniske assistenten er utarbeidet av Allmennmedisinsk kvalitetsutvalg (KUP) for å hjelpe legekontor og legevakter med å få orden på sitt kvalitetsarbeid. Programmet kan hjelpe til med å organisere og få oversikt over virksomheten. TrinnVis Kvalitet er støttet av Legeforeningen, Unifob helse, Nasjonalt Senter for Distriktsmedisin, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og Helsedirektoratet.

Les mer: www.nhn.no/news/trinnvis-kvalitet-er-lansert

Rabattbilletter på nett

NSB gir medlemmer i Legeforeningen 20 % rabatt på reiser. Nå kan billettene bestilles direkte fra nett. NSB har lansert en egen salgsportal.

Les mer om tilbudet: www.legeforeningen.no/?id=99079

Ny kommunikasjonssjef i Akademikerne

Marit H. Meyer er ansatt som ny kommunikasjonssjef i Akademikerne. Hun kommer fra stillingen som seniorrådgiver og nettredaktør i Landinfo, Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon. Hun har tidligere lang erfaring som politisk rådgiver, både i Justisdepartementet, og i Venstres stortingsgruppe.

Les mer: www.akademikerne.no/default.asp?V_ITEM_ID=32560

SeniorVikar

Den danske legeforeningen har nylig lansert jobbdatabasen SeniorVikar. Her får pensjonerte medlemmer mulighet til å tilby og å utføre spesialoppgaver – primært i form av konsulentbistand over kortere eller lengre tid. Leger som ønsker å tilby sin arbeidskraft oppretter sin egen profil, og arbeidsgivere kan finne egnede profiler til å utføre konsulentbistand.

Les mer: www.laeger.dk

Anbefalte artikler