Legeforeningen i mediene

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Tror på helsereform

  Tror på helsereform

  En ny stor helsereform legger opp til at sykehuslegene og kommunehelsetjenesten skal bli flinkere til å samarbeide, slik at flere pasienter kan behandles i hjemkommunene. Det fortalte statssekretær Ellen Pedersen under et møte i Hammerfest med lokalpolitikere og leger fra Finnmark. – Fra fagmiljøene, og i hvert fall fra legenes side, er vi optimistiske, sier Pal Ivan, leder i Finnmark legeforening. – Bare det at departementet møter oss på hjemmebane er en bekreftelse på at vi kan forvente at noe skjer, sier han.

  Finnmark Dagblad 15.11. 2008

  Tjener mest fordi vi jobber overtid

  Tjener mest fordi vi jobber overtid

  Legene i Helse Nord har en bruttolønn på over 60 000 kroner i måneden. Det er 7 000 mer enn kollegene i Helse Vest. – Lønna er høy på grunn av at vi har lengre arbeidstid, og jobber mer overtid enn legene på Vestlandet, sier Jo-Endre Midtbu, foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Legene er særdeles lite fornøyde med UNN-styrets vedtak om å kutte legenes arbeidstid med halvannen time per uke for å spare 30 millioner.

  I styrepapirene står det at UNN bruker legeressursene lite effektivt og at antallet legeårsverk er økt med 23 samtidig som alle andre yrkesgrupper har nedbemannet gjennom sterkt redusert overtidsbruk. – Vi mener at opplysningene er gale, og at det skapes et bilde av legene som gjør at de risikerer å bli uglesett. Det misliker vi sterkt, sier Midtbu.

  Nordlys 11.11. 2008

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media