Legeforeningen i mediene

Artikkel

SV vil ha flere til fastlegen

Fastlegen bør ha plikt til å innkalle pasientene sine regelmessig, mener SV. Målet er at flere liv kan reddes ved at folk kommer tidligere til legen. I SVs forslag til nytt partiprogram heter det at mange går syke lenge uten å oppsøke lege, noe som fører til at mange dør for tidlig eller får varige helseproblemer. Derfor vil partiet at fastlegene skal pålegges å innkalle pasientene sine til en regelmessig, men frivillig helsesjekk. Legeforeningen er ikke så begeistret for forslaget. – Å kalle inn alle vil sette i gang et stort apparat som tar mye kapasitet uten at man får de forventede resultater. Dessverre er det nok ofte også sånn at de man ønsker seg ville komme, ikke kommer, sier Torunn Janbu, som heller vil ha målrettede enn generelle tiltak.

NTB 25.11. 2008

Jordmødre skaper unødig frykt

Fastleger kan gjøre en like god jobb for gravide som jordmødre. Det mener fastlegene Kari Løvendahl Mogstad og Tone Dorthe Sletten. Mandag kurset de 80 fastleger i svangerskapskontroll. Jordmødrene skaper unødig frykt hos de gravide, når de roper ut om bemanningssvikt i media, mener de to legene som reagerer på NRKs sak i forrige uke, om fortvilte gravide kvinner i Oslo som ble tvunget til å betale for privat jordmor, fordi jordmorkapasiteten var sprengt. – Det jordmødrene ikke nevner, er at fastlegene står for 60 % av kontrollene av de gravide, sier Mogstad. – Vi har veldig mye erfaring, men ignoreres fra jordmorhold. Det er ikke konstruktivt for samarbeidet, mener Sletten.

Adresseavisen 25.11. 2008

Frykter Ahus blir for lite

Tillitsvalgt for Overlegeforeningen ved Akershus universitetssykehus, Odd Grenager, frykter at sengekapasiteten ved det nye sykehuset kan bli for liten til å kunne ta imot Follos befolkning i 2011. – De teoretiske beregningene som Helse Sør-Øst lener seg på er allerede noen år gamle. Slike optimistiske beregner fører til at kapasiteten blir sprengt. Vi har allerede problemer med sengekapasiteten i dag, sier Grenager.

Romerikes Blad 19.11. 2008

Enkelte leger tøyer strikken

Allmennlegeforeningen er uenig med Helsetilsynet i at ulovlig forskrivning av vanedannende medikamenter er et kjempeproblem i Østfold. – Det er et problem at folk er avhengig av vanedannende medikamenter, men det er ikke et kjempeproblem, og det er sammensatte årsaker til det, mener lederen i Allmennlegeforeningen, Jan Emil Kristoffersen.

Moss Avis 22.11. 2008

Anbefalte artikler