KUNNGJØRINGER

Artikkel

Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt følgende:

Helse Nord-Trøndelag HF godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II i relasjon til spesialistreglene i geriatri for tjeneste ved Sykehuset Levanger. Vedtaket gjelder fra 12.11. 2008.

Ullevål universitetssykehus HF godkjennes som utdanningsinstitusjon for inntil ett års tellende tjeneste i relasjon til spesialistreglene i psykiatri for tjeneste ved Regional avdeling for spiseforstyrrelser. Vedtaket gjelder fra 12.11. 2008.

Helse Bergen HF godkjennes som utdanningsinstitusjon i barne- og ungdomspsykiatri for inntil tre års tellende tjeneste for tjeneste ved BUP Åsane. Vedtaket gjelder fra 13.11. 2008.

Helse Nord-Trøndelag HF godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe I i relasjon til spesialistreglene i indremedisin for tjeneste ved Sykehuset Levanger. Vedtaket gjelder fra 13.11. 2008.

Anbefalte artikler