Meldte dødsfall

Artikkel

Dødsfall kan meldes til Legeforeningens registerseksjon ved Ellen Huber, tlf. 23 10 91 96 eller register@legeforeningen.no

Atle Rønning Arnesen 30.4. 1938 – 21.8. 2008

Bent Guttorm Bentsen 25.6. 1926 – 10.8. 2008

Alicja Dyga 10.5. 1957 – 23.7. 2008

Rolf Finstad 9.7. 1926 – 1.3. 2008

Knut A.B. Fougner 20.1. 1919 – 26.8. 2008

Kjell Grøsfjeld 30.7. 1931 – 22.7. 2008

John Kløve Hald 15.6. 1923 – 26.8. 2008

Jens Roar Halvorsrud 1.6. 1932 – 14.8. 2008

Svein Hammelbo 31.7. 1937 – 24.6. 2008

Leonie Margaret Hegbom 2.6. 1937 – 25.7. 2008

Karl Hartvig Nissen Hovind 18.10. 1923 – 19.6. 2008

Johan Erling Kollerud 26.10. 1917 – 4.7. 2008

Gjert Emil Langseth 22.7. 1920 – 20.7. 2008

Hans Christian Lexow 25.11. 1917 – 15.8. 2008

Otto August Mikkelsen 7.1. 1928 – 3.8. 2008

Karl Ford Nakken 6.7. 1922 – 16.8. 2008

Roar Nissen-Meyer 1.4. 1914 – 1.9. 2008

Kåre Rodahl 17.8. 1917 – 10.7. 2008

Håkon Skeidsvoll 21.6. 1927 – 7.8. 2008

Ditlef Smith 24.2. 1946 – 6.7. 2008

Oddbjørn K. Vangen 13.11. 1933 – 28.6. 2008

Nils Trumbull Aanesen 15.3. 1924 – 29.7. 2008

Cato Nicolai Aall 28.7. 1929 – 28.7. 2008

Anbefalte artikler