()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Konferanse om tvang i psykiatrien

  Konferanse om tvang i psykiatrien

  Allmennleger og psykiatere er med i «dugnad» for redusert og optimal bruk av tvang.

  Kravet om at enkeltmenneskets rett til integritet må respekteres, og at tvang ved psykisk sykdom må være aller siste utvei, har kommet tydelig frem i den offentlige debatten siste året. Norsk psykiatrisk forening har sammen med brukerorganisasjonene, helsepersonell og Sykehuset Innlandet tatt dette på alvor og vil arrangere en stor felles konferanse på Hamar i november.

  Konferansen starter 26.11. 2008 med en dag for bare leger, med hovedvekt på allmennmedisin.

  Les mer om konferansen på Norsk psykiatrisk forenings Internett-sider: www.norskpsykiatriskforening.no/NPF/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=431

  Nye utvalgsmedlemmer

  Nye utvalgsmedlemmer

  Samarbeidsutvalget mellom Legeforeningen/PSL (Praktiserende Spesialisters Landsforening) og Helse Sør-Øst RHF valgte i møte 25.9. 2008 øyelege Arne O. Ellingsson til ny leder for utvalget i ett år. Fra samme dato gikk direktør Stig Grydeland, Helse Sør-Øst RHF, inn i utvalget. Han erstatter Ellen Sofie Øvrum.

  Samarbeidsutvalget er et rådgivende utvalg som er opprettet i henhold til rammeavtalen mellom Legeforeningen og RHF-ene. Begge parter har i det siste fått signaler om at de i fremtiden vil bli tillagt større oppgaver og betydning i kommunikasjonen og samhandlingen mellom Legeforeningen/PSL og RHF-ene.

  Samarbeidsutvalget har fire medlemmer fra hver av partene. PSL er representert ved følgende avtalespesialister: øyelege Arne O. Ellingsson, Hedmark, øre-nese-hals-lege Kjell Dalby, Akershus, øre-nese-hals-lege Oscar Løvdal, Oslo og gynekolog Tore Lunde, Vestfold. Helse Sør-Øst RHF er representert ved seksjonsleder Anne Selstad, sekretær og saksbehandler, direktør Folke Sundelin, direktør Stig Grydeland og avdelingsoverlege Hans Kristian Røkenes, Sykehuset Buskerud HF.

  Gjenvalg i Akademikerne Helse

  Gjenvalg i Akademikerne Helse

  Rune Frøyland, visepresident i Norsk psykologforening er gjenvalgt som leder og Torunn Janbu, Legeforeningens president, er gjenvalgt som nestleder i Akademikerne helse for en toårsperiode. Rune Frøyland har vært leder i Akademikerne helse siden høsten 2005. Akademikerne helse er forhandlingsutvalg for Akademikernes medlemmer i overenskomstområdene 4 og 10 i Spekter.

  Valg i Akademikerne kommune og stat

  Valg i Akademikerne kommune og stat

  Ole Jakob Knudsen, assisterende generalsekretær i Naturviterne, er gjenvalgt som leder og Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsrådgiver i Samfunnsviterne, er valgt som nestleder i Akademikerne kommune for en toårsperiode. Ole Jakob Knudsen har vært leder i Akademikerne kommune siden høsten 2002. Curt A. Lier er gjenvalgt som leder og Per Egeness, forhandlingssjef for Tekna stat, er gjenvalgt som nestleder i Akademikerne stat for en ny toårsperiode. Curt A. Lier har vært leder i Akademikerne stat siden høsten 2006. Han har også vært leder av seksjon stat i Norges Juristforbund og leder av Politiembedsmennenes Landsforening.

  Akademikerne stat er forhandlingsutvalg for foreningsmedlemmer i staten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media