Legeforeningen i mediene

Artikkel

Kutter legenes arbeidstid

Ledelsen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har nå bestemt seg for å kutte i legenes utvidede arbeidstid – og dermed lønn – for å spare over 30 millioner korner årlig. Sparetiltaket innebærer et gjennomsnittlig kutt på 1 1/2 time per uke fra neste år. Det vil gi en gjennomsnittlig reduksjon i legenes årslønn på rundt 40 000 kroner. – Dette er den tredje masseoppsigelsen av legearbeidstid i løpet av få år, noe som er en utfordring for motivasjonen og samarbeidsklimaet innad i UNN, sier Jo-Endre Midtbu, tillitsvalgt i Yngre Legers Forening.

Nordlys 30.10. 2008

Forsvarer tvangsbruk

Psykiater Jan Olav Johannessen, leder i Norsk psykiatrisk forening, mener tvang kan være helt nødvendig for å få til god behandling. En Sintef-rapport dokumenterte nylig at det ikke har skjedd noen nedgang i tvangsbruken i løpet av de ti årene Opptrappingsplanen for psykisk helse har vært i virksomhet. Norsk psykiatrisk forening (NPF) ønsker å redusere tvangsbruken, men tror ikke den kan avskaffes. Jan Olav Johannessen mener det viktigste er å senke terskelen for behandling. Kan behandling komme i gang tidligere, slipper man å bruke mye tvang, sier han til Klassekampen.

Klassekampen 29.10. 2008

Utilgjengelig fastlege – må dra til legevakten

Det er et økende problem at folk drar til legevakten i stedet for å vente på time hos fastlegen. Allmennlegevakten i Oslo sprenges. Omlag 9 000 flere har oppsøkt legevakten i år enn i fjor. Oslo har 455 fastleger, men bare 206 opererer med åpne lister. – Det er allment kjent at Oslo burde få flere fastleger, sier leder i Oslo legeforening, Svein Aarseth. Han mener at legevakten i Oslo er i en særstilling fordi mange innflyttere og en stor andel mennesker med utenlandsk opprinnelse ikke har rett til fastlege, og derfor bruker legevakten.

Dagsavisen 1.11. 2008

Anbefalte artikler