KUNNGJØRINGER

Artikkel

Godkjenning av utdanningsinstitusjoner i barne- og ungdomspsykiatri

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt følgende:

Helse Førde HF godkjennes som utdanningsinstitusjon for poliklinisk tjeneste for inntil tre år av spesialistutdanningen i barne- og ungdomspsykiatri for tjeneste ved Sogndal BUP.

Vedtaket gjelder fra 29.9. 2008.

Helse Bergen HF godkjennes som utdanningsinstitusjon for poliklinisk tjeneste for inntil tre år av spesialistutdanningen i barne- og ungdomspsykiatri for tjeneste ved Fjell BUP.

Vedtaket gjelder fra 1.10. 2008.

Godkjenning av utdanningsinstitusjon i blodsykdommer

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt at Helse Nord-Trøndelag HF godkjennes som gruppe II-utdanningsinstitusjon for spesialistutdanningen i blodsykdommer for tjeneste ved Sykehuset Levanger, medisinsk avdeling, seksjon for blodsykdommer.

Vedtaket gjelder fra 30.9. 2008.

Godkjenning av utdanningsinstitusjon i revmatologi

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt at Vikersund kurbad AS godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II for inntil ett års tellende tjeneste i relasjon til spesialistreglene i revmatologi.

Vedtaket gjelder fra 8.10. 2008.

Anbefalte artikler